česko-anglicko překlad pro "bezdrátový"

CS

"bezdrátový" anglický překlad

volume_up
bezdrátový {příd. jm. m.}
CS

bezdrátový {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bezdrátový
Najděte síťový adaptér, v jehož názvu je slovo „bezdrátový“.
Look for a network adapter that includes "wireless" in the name.
Aby adaptér fungoval, musí používat stejný nebo starší bezdrátový standard než směrovač.
To work, the adapter’s wireless standard must be equal to or older than the router’s wireless standard.
Možnosti zabezpečení pro bezdrátový tisk jsou určeny výrobcem jednotlivých tiskáren.
Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
bezdrátový
Mezi další zařízení, která používají tuto frekvenci, patří například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony.
Other devices that use this frequency include microwave ovens and cordless phones.
Některé bezdrátové telefony také používají tuto frekvenci.
Some cordless phones also use this frequency.
Bezdrátové sítě mohou být rušeny používáním některých bezdrátových telefonů a mikrovlnných trub.
Some cordless phones and microwave ovens can interfere with wireless networks when they're in use.

Příklady použití pro "bezdrátový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK počítači můžete připojit bezdrátový telefon, klávesnici, myš nebo jiné zařízení.
You can connect a wireless phone, keyboard, mouse, or other device to your computer.
CzechVáš bezdrátový směrovač může být nastaven tak, aby nevysílal své ID sítě (SSID).
Your wireless router might not be set to broadcast its network ID (SSID).
CzechMožnosti zabezpečení pro bezdrátový tisk jsou určeny výrobcem jednotlivých tiskáren.
Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
CzechZajistěte, abyste pořídili stejný typ adaptérů, jako je bezdrátový směrovač.
Make sure that you get the same type of adapters as your wireless router.
CzechDávejte pozor, abyste pořídili stejný typ adaptérů, jako je bezdrátový směrovač.
Make sure you get the same type of adapters as your wireless router.
Czech

~~~ Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač (doporučeno) ~~~

~~~ One, if you want to share an Internet connection ~~~

~~~

~~~

CzechPokud například síťový adaptér v počítači používá bezdrátový standard 802.11n
For example, if the network adapter in your PC uses the 802.11n
CzechKlikněte na položku Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod a potom na tlačítko Další.
Click Set up a wireless router or access point, and then click Next.
CzechAby adaptér fungoval, musí používat stejný nebo starší bezdrátový standard než směrovač.
To work, the adapter’s wireless standard must be equal to or older than the router’s wireless standard.
CzechPokud máte bezdrátový router, nastavíte ho pomocí tohoto postupu.
Once you have your wireless router, here's how to set it up.
CzechNajděte síťový adaptér, v jehož názvu je slovo „bezdrátový“.
Look for a network adapter that includes "wireless" in the name.
CzechSoučástí většiny přenosných počítačů - a mnoha stolních - je již nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér.
Most laptops—and many desktop computers—come with a wireless network adapter already installed.
CzechBezdrátový internet je požadavkem pro získání rychlého širokopásmového připojení všech obyvatel Evropy.
The wireless Internet is a requirement for receiving fast broadband connections for all Europeans.
CzechSoučástí většiny mobilních počítačů — a mnoha stolních — je již nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér.
Most mobile PCs—and many desktop computers—come with a wireless network adapter already installed.
CzechBezdrátový směrovač umístěte do místa s nejsilnějším signálem a nejnižší úrovní rušení.
Put your wireless router somewhere where it will receive the strongest signal with the least amount of interference.
CzechNěkdy může být jeden bezdrátový kanál čistší než jiné kanály.
Sometimes one wireless channel is clearer than others.
CzechJe též bezdrátový, takže se můžete volně pohybovat.
It's also wireless, so it gives you the freedom to move around.
CzechPřístupové body (také označované jako základnové stanice) poskytují bezdrátový přístup ke kabelové síti Ethernet.
Access points (also called base stations) provide wireless access to a wired Ethernet network.
CzechPro bezdrátový příjem a přenos informací využívá technologii RFID (identifikace na základě radiové frekvence).
It uses RFID (radio frequency identification) technology to receive and transmit information wirelessly.
CzechNěkdy je jeden bezdrátový kanál čistější než jiné.
Sometimes one wireless channel is clearer than others.