česko-anglicko překlad pro "bezchybně"

CS

"bezchybně" anglický překlad

CS

bezchybně {příslovce}

volume_up
bezchybně (také: bezvadně, správně)
bezchybně (také: bezvadně)
bezchybně (také: dokonale)
bezchybně (také: dokonale)

Příklady použití pro "bezchybně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe nesmírně důležité, abychom pracovali transparentně a pokud možno bezchybně.
It is extremely important that we do our job transparently and, if possible, impeccably.
CzechVíce než 95 % plateb z rozpočtu EU bylo provedeno bezchybně.
More than 95% of payments made from the EU budget are free from error.
CzechTo je dostatečný důvod pro požadavek, aby byl řízen stejně bezchybně jako ostatní orgány.
That, then, is reason enough to demand that it be administered as impeccably as the other institutions.
CzechPodle prognóz Účetního dvora bylo ve všech oblastech bezchybně provedeno 98 % všech transakcí.
According to the Court of Auditors' estimations, in most areas, 98% of all transactions are carried out without errors.
CzechVšechno je pěkně kulaté a ovládání funguje bezchybně.
Czech(EL) Pane místopředsedo, doporučení, která dnes tak bezchybně představila paní Angelilliová a která podpořili mí kolegové poslanci, jsou určena především Radě.
(EL) Mr Vice-President, the recommendation presented so perfectly today by Mrs Angelilli and supported by my fellow members is directed mainly at the Council.