česko-anglicko překlad pro "bezbranný"

CS

"bezbranný" anglický překlad

volume_up
bezbranný {příd. jm. m.}
CS

bezbranný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bezbranný (také: holý, nahý, nekrytý, nepřikrášlený)
volume_up
naked {příd. jm.}
bezbranný
Vážený pane předsedající, spotřebitel je na internetu bezbranný.
. - (SV) Mr President, the consumer is defenceless on the Internet.
V současné době je provádění ochranného příkazu limitováno hranicemi vydávajícího státu a oběť je tak bezbranná.
At present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
Parlament ve svém usnesení připustil, že rybářský sektor je bezbranný, protože za prioritu se považuje obchodní loďstvo.
This Parliament has acknowledged, in a resolution, that the fisheries sector is defenceless because priority has been given to the merchant navy.
bezbranný (také: jsoucí bez paží)

Příklady použití pro "bezbranný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVážený pane předsedající, spotřebitel je na internetu bezbranný.
. - (SV) Mr President, the consumer is defenceless on the Internet.
CzechParlament ve svém usnesení připustil, že rybářský sektor je bezbranný, protože za prioritu se považuje obchodní loďstvo.
This Parliament has acknowledged, in a resolution, that the fisheries sector is defenceless because priority has been given to the merchant navy.