česko-anglicko překlad pro "bez vyjímek"

CS

"bez vyjímek" anglický překlad

volume_up
bez vyjímek {přísl.}
CS

bez vyjímek {příslovce}

volume_up
bez vyjímek
Jak zde vidíme, vetšina z vás už někdy ochutnalo hmyz, možná občas, ale mohu vám říci, že každý z vás už jedl hmyz, bez výjimek.
Well we've seen already that quite some of you already ate insects maybe occasionally, but I can tell you that every one of you is eating insects, without any exception.

Příklady použití pro "bez vyjímek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTyto požadavky vytvářejí stejné podmínky a je rovněž jednodušší je prosadit bez výjimek.
It does create a better level playing field and, also, it is easier to enforce when there are no exceptions.
CzechJedná se o odpověď na potřebu zjednodušit legislativu a také zaručit stejná práva všem cestujícím bez principiálních výjimek.
This responds to the need to simplify legislation, but also to guarantee equal rights for all passengers without exceptions of principle.
CzechMalá země Kypr nežádá nic víc a nic méně než řešení v souladu s evropským acquis, bez výjimek, a v souladu s rezolucemi OSN.
The small country of Cyprus asks for nothing more and nothing less than a solution in keeping with the European acquis, without derogations, and with the UN resolutions.
CzechJak zde vidíme, vetšina z vás už někdy ochutnalo hmyz, možná občas, ale mohu vám říci, že každý z vás už jedl hmyz, bez výjimek.
Well we've seen already that quite some of you already ate insects maybe occasionally, but I can tell you that every one of you is eating insects, without any exception.
CzechDodržování zákona o hospodářské soutěži v oblasti energetiky bez udělování jakýchkoli výjimek je pro Evropský parlament rovněž velmi důležitou otázkou.
Compliance with competition law in the field of energy, without the granting of any exemptions, is also a very important matter for the European Parliament.
CzechMáme-li společnou rybářskou politiku, měla by být společná pro všechny bez výhrad, bez výjimek, a dlouhodobé důsledky takových činností jsou velice závažné.
If we have a common fisheries policy, it should be common for all, no exceptions, no exemptions, and the long-term consequences of this are quite serious.
CzechChci vám také připomenout, že v nařízení je obsažen minimální základní soubor práv, která se uplatňují bez výjimek od chvíle, kdy předpis vstoupí v platnost.
I would remind you, too, that the regulation will include a minimum core of rights that will apply, without exemptions, from the moment that it comes into force.
CzechJako Parlament bychom raději viděli, aby Listina platila pro všech 27 členských států bez výjimek v celém rozsahu žalovatelnosti, ale dosažené výsledky bychom neměli podceňovat.
Like Parliament, we would have preferred to see the Charter apply to all 27 Member States, with no exceptions to its full justiciability, but we should not underestimate the results achieved.

Podobné překlady pro "bez vyjímek" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran