česko-anglicko překlad pro "bez vody"

CS

"bez vody" anglický překlad

CS

bez vody

volume_up
bez vody (také: bezvodný, bezvodý)

Příklady použití pro "bez vody" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVíce než tři sta tisíc lidí se ocitlo bez pitné vody na dobu delší než jeden týden.
A third of a million people were without drinking water for more than a week.
CzechBydlí v chatrči bez elektřiny, tekoucí vody, náramkových hodinek, kola.
They have a hut that has no electricity, no running water, no wristwatch, no bicycle.
CzechVoda je nejdůležitější ze všech zdrojů: život bez vody není možný.
Water is the most vital of all resources: life is impossible without it.
CzechNení možné rozvinout kulturu úspor vody bez účasti občanů.
It is impossible to develop a water saving culture without the involvement of citizens.
CzechKlonování je pro zvířata horším týráním než malé klece či transport v kamionu bez vody.
Cloning is a worse tyranny for animals than small cages or being transported in lorries without water.
CzechA když přijedou, ocitnou se v pracovním táboře bez vody, bez klimatizace a jejich pasy jsou pryč.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
CzechAsi 700 000 domů se ocitlo bez pitné vody.
Around 700 000 homes were left without drinking water.
CzechTakže tři a půl miliardy lidí, které každý rok trpí bez vody, a dva miliony dětí, které umírají, budou žít.
So the three-and-a-half billion people that suffer every year as a result, and the two million kids that die every year, will live.
CzechBez vody není možný život na Zemi.
CzechV Řecku, stejně jako v jiných zemích, žije většina Romů v bídných podmínkách, v tábořištích, bez vody nebo kanalizace.
In Greece, as in other countries, the majority of Roma live in wretched conditions, in encampments, without water or drainage.
CzechBez vody neexistuje pokrok.
CzechBez vhodného oblečení a obutí, bez vody a elektřiny doma, bez školních pomůcek neměly šanci dokončit ani základní školu.
Without appropriate clothing and shoes, water and electricity at home, and without school supplies, they did not have a chance to finish even primary school.
CzechChtěl bych vás na jaře pozvat na výlet touto romantickou krajinou, ale bez vody to bohužel nemůžeme provést, a proto potřebujeme veškerou možnou pomoc.
I would like to invite you on a tour in this romantic landscape in the Spring, but unfortunately we cannot do it without water, and so we need every possible assistance.
CzechPane předsedo, zatímco se scházíme zde ve Štrasburku, polovina obyvatelstva města Cork, v mém volebním obvodu Munster, se ocitla ve svých domovech bez vody - a to je rok 2009!
Mr President, as we meet here in Strasbourg, half the population of the city of Cork, in my constituency of Munster, is without water in their homes - and this is 2009!

Podobné překlady pro "bez vody" anglicky

vody podstatné jméno
English
bez předložka
bez přípravy
English
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
čištění odpadní vody podstatné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů