česko-anglicko překlad pro "bez rozmyslu"

CS

"bez rozmyslu" anglický překlad

CS

bez rozmyslu

volume_up
bez rozmyslu (také: impulzivně, spontánně)
bez rozmyslu (také: neuváženě)

Příklady použití pro "bez rozmyslu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBushův fanatismus nebyl ojedinělým omylem, vyřčeným bez rozmyslu, a později odvolaným.
Bush's bigotry was not an isolated mistake, blurted out in the heat of the moment and later retracted.
CzechJakékoli zmínky o tom, že by přistoupení Chorvatska mohlo být odloženo, lze vnímat jen jako nevýznamnou poznámku, učiněnou bez rozmyslu.
Furthermore, any kind of mention about Croatia's accession possibly being deferred can only be treated as a throwaway remark made without too much thought.
CzechSpíše než zavádět bez rozmyslu omezení bychom se měli zaměřit na reorganizaci výdajů, tím, že přerozdělíme rozpočtové položky a zmodernizujeme veřejnou správu.
Rather than introducing indiscriminate reductions, the aim should be to reorganise expenditure, partly by reallocating budget items and modernising public administrations.

Podobné překlady pro "bez rozmyslu" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran