česko-anglicko překlad pro "bez problémů"

CS

"bez problémů" anglický překlad

CS

bez problémů

volume_up
Z Lucemburku to není tak daleko a mohli by bez problémů přijet autem.
It is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
Paní Gillová má pravdu, že můžeme bez problémů vést rozpravy.
We can have the debates without any problem, Mrs Gill is right.
Jo, my pro Lego nějaký zbraně vyrobíme, bez problému.
Oh, we'll make some guns for Lego, no problem.

Příklady použití pro "bez problémů" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud z Mexického zálivu vyplyne další ponaučení, lze je bez problému uplatnit.
If further lessons emerge from the Gulf, appropriate amendments can be made.
CzechExistují desítky plynovodů, které křižují naše moře bez jakýchkoli problémů.
There are dozens of pipelines crossing our seas, with no problems whatsoever.
CzechNaštěstí díky systému Windows 7 teď spolu má zařízení fungují bez problémů.
Fortunately, with Windows 7, my devices work together without a lot of fuss.
CzechPokud jste dříve tiskárnu používali bez problémů, zkuste následující možnosti:
If you have used the printer before without problems, try these options:
CzechJabra nabízí řadu náhlavních souprav, které lze bez problémů integrovat s telefony Aastra.
Jabra offers a range of headsets which seamlessly integrate with Aastra phones.
CzechZ Lucemburku to není tak daleko a mohli by bez problémů přijet autem.
It is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
CzechBez politického řešení problémů v tomto regionu je dosažení míru v nedohlednu.
Without a political solution to problems in this region, there will be no prospect of peace.
CzechČlenské státy si o těchto věcech mohou naprosto bez problémů rozhodovat samy.
Member States can decide on such matters perfectly well themselves.
CzechBez vyřešení kyperského problému zůstanou všechny ostatní otázky natrvalo ve slepé uličce.
Without a solution to the Cyprus issue, all other issues will be at a permanent impasse.
CzechAž se přihlásíte s heslem aplikace, budete moct aplikaci nebo zařízení bez problémů používat.
Once you've signed in with your app password, you're all set to use that app or device.
CzechTakže se mi jelo většinou celkem bez problémů, ale pak jsem uviděl tuhle ceduli.
So I'm mostly driving along, okay, and then I saw this sign.
CzechRozhodl jsem se tedy, ok, jestli mě chcete sledovat, bez problému.
Basically, what I decided is okay guys, you want to watch me, that's cool.
CzechBohužel bylo příliš mnoho času vyplýtváno na ochranu a ne všechno probíhalo bez problémů.
Unfortunately, too much time was wasted on protection, and not everything has gone smoothly.
CzechZkontrolujte, zda adresa URL funguje bez problémů (a nezpůsobí například zacyklení).
Check the URL for potential issues, such as an infinite loop.
CzechNáhlavní soupravy Jabra nainstalujete snadno a bez problémů je připojíte ke všem telefonním systémům.
Jabra headsets are simple to install with seamless connection to all phone systems.
CzechPokud lze ovšem soubor bez problémů otevřít, upravovat a uložit, nemusíte mít o něj starosti.
If the file can be opened, edited, and saved without incident, though, don't worry about it.
CzechEvropané nám bez problémů řeknou, že euro je skutečně zajímá.
It is certainly the concern of Europeans, as they are happy to tell us.
CzechNezničili jsme ji; a i oni je mohou bez problémů využívat.
We have not destroyed it; they, too, can use it without any difficulty.
CzechMirek si zakoupil laptop a nějakou dobu se zdálo, že funguje bez jakýchkoli problémů.
Mirek ordered a laptop, which appeared to work well.
CzechMísto toho uvádíme jeden ze dvou stavů: Bez problémů, nebo Slabá.
Instead, we show you one of two statuses: No problems or Poor.

Podobné překlady pro "bez problémů" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez zábran
bez zápachu
English