česko-anglicko překlad pro "bez práce"

CS

"bez práce" anglický překlad

CS

bez práce

volume_up
bez práce (také: bez zaměstnání)
Především máme v Evropě nějakých deset milionů lidí bez práce a to je víc než dost.
Above all we have a few tens of millions of people out of work in Europe, and that is more than enough.
Více než 20 % lidí mladších 25 let je bez práce.
Over 20% of under-25-year-olds are out of work.
Izolovaný přístup by mohl vést k poklesu počtu provozoven a ke zvýšení počtu lidí bez práce.
An isolated debate could lead to the decline of the business location and an increase in the number of people out of work.

Příklady použití pro "bez práce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVelké procento lidí bez práce ve venkovských oblastech jsou ženy ve věku pod 34 let.
A large percentage of those without work in rural areas are women under the age of 34.
CzechMnoho lidí se zdravotním postižením a rovněž mnoho přistěhovalců je bez práce.
Many people with disabilities, as well as migrants, are without jobs.
CzechNičeho z toho bychom samozřejmě nemohli dosáhnout bez práce zpravodajů.
Of course, none of this would have been possible without the work of the rapporteurs.
CzechMusím říci, že bez jejich práce a pomoci bychom tohoto bodu nedosáhli.
I have to say that without their work and their help, we would not have achieved this.
CzechVedeme dialog, kde lidé mohou spatřit budoucnost, a tato práce pokračuje bez přestávky.
We have the dialogue where people can see the future, and that work goes on all the time.
CzechBez jejich pomoci a práce bychom nebyli schopni tuto práci dokončit.
Without their help and work we would not have been able to bring this work to fruition.
CzechPo 6 měsících byla stále ještě bez práce, a tak se vrátila do Dánska.
After 6 months, she still had not found a job and went back to Denmark.
CzechTyto školy potom dotovali bezplatné vzdělání pro chudé lidi bez práce.
These schools then subsidised free education for the non-working poor.
CzechBez práce jsou již miliony Evropanů a toto číslo se každý den zvyšuje.
Already, millions of Europeans are jobless, and the figure is rising from one day to the next.
CzechOč déle budou lidé bez práce, o to větší je nejen nebezpečí chudoby, ale také vyloučení.
The longer people remain unemployed, the greater the risk, not just of poverty, but of exclusion.
CzechPředevším máme v Evropě nějakých deset milionů lidí bez práce a to je víc než dost.
Above all we have a few tens of millions of people out of work in Europe, and that is more than enough.
CzechV současné době je v Evropě přes 23 milionů lidí bez práce.
There are currently over 23 million people in Europe who are without work.
CzechMá na mysli reformy trhu práce, flexikuritu, bez zabezpečení?
Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?
CzechZůstávají pak bez práce a bez sociální nebo finanční podpory.
They are left without a job, without social or financial support.
CzechVíce než 5,5 milionu mladých lidí bez práce se po odchodu ze školy potýká s chudobou a existenčními potížemi.
More than 5.5 million young people without work face poverty and hardship after leaving school.
CzechVýsledkem je 12 000 mrtvých, 17 000 pohřešovaných, stovky tisíc lidí bez domova a miliony bez práce.
There are 12 000 dead, 17 000 missing, hundreds of thousands are homeless and millions are without work.
CzechBez práce zůstalo 160 lidí - většinou žen středního věku bez kvalifikace nebo jen s nízkou kvalifikací.
It left 160 unemployed - almost all women - of middle age, with little or no skills outside the factory.
CzechNaším mottem je "žádná legislativní práce bez překladu".
Our motto is 'no legislative work without translation'.
CzechAž příliš mnoho evropských zaměstnanců pracuje 60 nebo i 65 hodin týdně, zatímco miliony dalších zůstávají bez práce.
All too many European wage earners work 60 or 65 hours a week while millions remain unemployed.
CzechNaše práce by bez vašeho přispění nebyla možná.
Our work would not be possible without your background work.

Podobné překlady pro "bez práce" anglicky

bez předložka
práce podstatné jméno
bez přípravy
English
Mezinárodní organizace práce
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English