česko-anglicko překlad pro "bez obalu"

CS

"bez obalu" anglický překlad

EN
CS

bez obalu

volume_up

Příklady použití pro "bez obalu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŘečeno bez obalu, nezvládla zatáhnout za záchrannou brzdu.
To put it bluntly, it simply failed to pull the ripcord.
CzechŘečeno bez obalu, za stabilní řízení eurozóny nesou především zodpovědnost členové eurozóny.
To put it bluntly, the stable management of the eurozone is primarily the responsibility of the members of the eurozone.
CzechŘečeno bez obalu se tak dělo doposud a neexistuje důvod se domnívat, že se situace od nynějška změní.
Without mincing words, that is what has happened so far and there are no reasons to believe that the situation will change from here on in.
CzechHistorie cukru bez cukrového obalu.
CzechŘečeno bez obalu, toto se stalo.
CzechSvé mínění zde budu říkat bez obalu.
CzechŘeknu to bez obalu, protože jsme tady všichni svým způsobem přátelé -- svůj největší úspěch mám už teď nejspíš za sebou.
I should just put it bluntly, because we're all sort of friends here now -- it's exceedingly likely that my greatest success is behind me.
CzechSkutečný problém spočívá v tom, že Řecko je pro nás spojeneckou zemí, která bez obalu odmítá uznat jakýkoli druh menšiny ve své vlastní zemi.
The actual problem is that with Greece we have an allied country that refuses point blank to recognise any kind of minority in its own country.
CzechŘečeno bez obalu, svým způsobem nám Číňané dělají velkou laskavost tím, že nám dávají otevřeně najevo, že se musíme zbavit své nynější závislosti.
To put it more bluntly, in some ways, the Chinese are doing us a favour by making it entirely obvious to us that we need to escape from our current position of dependency.
CzechAle je to zcela a naprosto vzdálené poznání jiných velmocí na vzestupu, které nemají, abych to řekl bez obalu, ani ponětí, jak provléci niť uchem jehly, pokud jde o budování národa.
But it is wholly and utterly away from the knowledge of other emerging superpowers who have not, to put it bluntly, a clue how to punch their way out of a paper bag in terms of nation-building.

Podobné překlady pro "bez obalu" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran