česko-anglicko překlad pro "bez někoho"

CS

"bez někoho" anglický překlad

CS

bez někoho {předložka}

volume_up
bez někoho

Příklady použití pro "bez někoho" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSvobodu, tedy bez svolení někoho jiného, tedy možnost tvořit.
Freedom, which means without permission from anyone, the ability to create.
CzechTakže u nás na polici leží jen tak bez užitku, ale pro někoho jiného může mít stále cenu.
So there it sits on our shelves obsolete to us, but with immediate latent value to someone else.
CzechMálokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .

Podobné překlady pro "bez někoho" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran