česko-anglicko překlad pro "bez domova"

CS

"bez domova" anglický překlad

volume_up
bez domova {příd. jm.}
CS

bez domova {přídavné jméno}

volume_up
bez domova (také: bez střechy nad hlavou)
Mnoho lidí bez domova získalo dočasné ubytování v přívěsech.
Many homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
Padesát tisíc mrtvých obyvatel, tisíce stále pohřešovaných a tři miliony lidí bez domova.
Fifty thousand people dead, thousands still missing and three million homeless.
Znamená to, že se přibližně 90 000 lidí ocitlo bez domova a byli vysídleni.
This means that about 90 000 people became homeless and were displaced.

Příklady použití pro "bez domova" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZnamená to, že od této chvíle bude prozatím mnoho obyvatel města Lorca bez domova.
That is to say, from now on and for the moment, many Lorca citizens will be homeless.
CzechPadesát tisíc mrtvých obyvatel, tisíce stále pohřešovaných a tři miliony lidí bez domova.
Fifty thousand people dead, thousands still missing and three million homeless.
CzechZnamená to, že se přibližně 90 000 lidí ocitlo bez domova a byli vysídleni.
This means that about 90 000 people became homeless and were displaced.
CzechMimochodem, 80 % všech uprchlíků a lidí bez domova na světě jsou ženy a dívky.
By the way, 80 percent of all refugees and displaced people in the world are women and girls.
CzechZpůsobila více než 60 úmrtí, několik lidí se pohřešuje a tisíce lidí jsou bez domova.
It left more than 60 dead, several disappeared and thousands homeless.
CzechNa Haiti je jeden milion lidí bez domova, 230 000 osob zemřelo a 300 000 osob je zraněných.
There are a million people homeless in Haiti; 230 000 have died; 300 000 are injured.
CzechChudoba soustavně narůstá a mnoho lidí se nachází v situaci bídy, nezaměstnanosti a bez domova.
Poverty is growing steadily, and so too are misery, unemployment and homelessness.
CzechDesítky tisíc obyvatel zůstaly bez domova a obyvatelstvo je šokováno.
Tens of thousands of residents were left homeless and the whole population is in shock.
CzechMnoho lidí bez domova získalo dočasné ubytování v přívěsech.
Many homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
CzechZničil domy a města, zabil tisíce lidí a další tisíce zůstaly bez domova.
It destroyed houses and towns killing thousands of people and leaving thousands of others homeless.
CzechSituace není stabilizována a mnoho lidí bez domova stále trpí zimou a hladem.
The situation is not stabilised and many homeless people are still suffering from the cold and from hunger.
CzechVelké množství, jestli ne většina set tisíc lidí zanechaných bez domova, jsou děti.
A large number, if not the majority of the hundreds of thousands of people who been left homeless are children.
CzechTisíce lidí zůstaly bez domova a v současné době žijí v táborech.
Thousands have been left homeless and are currently in camps.
CzechVýsledkem je 12 000 mrtvých, 17 000 pohřešovaných, stovky tisíc lidí bez domova a miliony bez práce.
There are 12 000 dead, 17 000 missing, hundreds of thousands are homeless and millions are without work.
Czech(DE) Paní předsedající, 130 000 mrtvých a více než dva miliony lidí bez domova: to je krutá realita v Myanmaru.
(DE) Madam President, 130 000 dead and more than two million homeless: that is the bitter reality in Burma.
CzechStovky lidí se navíc ocitly bez domova.
In addition, hundreds of people have been left homeless.
CzechVíce než milion lidí stále zůstává bez domova.
More than a million people are still homeless.
CzechZadruhé pocítí občané, kteří se v důsledku katastrofy ocitnou bez domova a v nejistotě, bezprostředně evropskou solidaritu.
Secondly, citizens left homeless and insecure after a disaster will immediately be aware of European solidarity.
CzechTisíce lidí jsou rovněž bez domova.
Thousands of people have also been left homeless.
CzechNesmíme však zapomenout na květnové zemětřesení, které zanechalo desetitisíce mrtvých a miliony bez domova.
However, we must not forget the earthquake in May and the destruction that left many tens of thousands dead and made millions homeless.

Podobné překlady pro "bez domova" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran