česko-anglicko překlad pro "bez bolesti"

CS

"bez bolesti" anglický překlad

EN
CS

bez bolesti {příslovce}

volume_up
bez bolesti (také: lehce, lehko, snadno)

Příklady použití pro "bez bolesti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJde o to, že bez bolesti není zisku.
CzechDoufám tedy, že se v budoucnu naplní slova George Carlina, který řekl: "Má filozofie zní: bez bolesti není bolest."
So I have hope that in the future, the prophetic words of George Carlin will be realized, who said, "My philosophy: No pain, no pain."
CzechA trefný je nejspíš proto, že tisíc let historie nezvrátíte bez velké bolesti.
And I think the reason it has a sting is because thousands of years of history don't reverse themselves without a lot of pain, and that's why I talk about us all going through this together.
CzechRozumím tomu, co říkáte, že možná lidé v jiných částech světa nemají ani jen možnost podstoupit léčbu bez tišení bolesti.
I understand your saying that maybe people in other parts of the world do not even have the possibility of having medical treatment without pain relief.

Podobné překlady pro "bez bolesti" anglicky

bolesti podstatné jméno
bez předložka
bez přípravy
English
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English