česko-anglicko překlad pro "bez alkoholu"

CS

"bez alkoholu" anglický překlad

volume_up
bez alkoholu {přísl.}
CS

bez alkoholu {příslovce}

volume_up
bez alkoholu

Příklady použití pro "bez alkoholu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Tábor připomínal spíše divokou párty, jen bez alkoholu.
(Laughter) Camp was more like a keg party without any alcohol.
CzechMěli bychom přesvědčovat členské státy, aby zřizovaly oblasti pro volný sport a oblasti bez drog, alkoholu a tabáku.
We should urge all Member States to set up areas for free sport and areas free of drugs, alcohol and tobacco.
CzechTo samozřejmě vyžaduje zdravější životní styl v mladším věku, bez tabáku a bez drog, omezenou konzumaci alkoholu, zdravé stravování, cvičení, ale také zvládání stresu.
That means healthier lifestyles earlier in life of course; keeping off tobacco and drugs, sensible drinking, healthy eating, exercise, but also management of stress.

Podobné překlady pro "bez alkoholu" anglicky

bez předložka
bez přípravy
bez ohledu na
bez zájmu přídavné jméno
bez pomoci
English
bez pomoci příslovce
bez chuti
bez chuti přídavné jméno
English
bez daně příslovce
English
bez doprovodu
English
bez nadšení přídavné jméno
bez podpory
English
bez problémů
bez zábran