česko-anglicko překlad pro "Bert"

CS

"Bert" anglický překlad

volume_up
Bert {vl. jm.}
EN
EN

"Bert" český překlad

volume_up
Bert {vl. jm.}
CS
CS

Bert {vlastní jméno}

volume_up
Bert
Lidé jako Bert Rutans a Richard Branson toto mají nadohled a já jim smekám.
The Bert Rutans and Richard Bransons of this world have got this in their sights and I salute them.
- Report: Bert Doorn
Musíme však všichni pracovat spolu s cílem zabezpečit, aby BERT byl evropským orgánem a abychom si my v Evropském parlamentu nad ním udrželi kontrolu.
We must all work together, however, to ensure that we make BERT a European body and that we in the European Parliament retain control of it.
EN

Bert {vlastní jméno}

volume_up
Bert
The Bert Rutans and Richard Bransons of this world have got this in their sights and I salute them.
Lidé jako Bert Rutans a Richard Branson toto mají nadohled a já jim smekám.
- Zpráva: Bert Doorn
We must all work together, however, to ensure that we make BERT a European body and that we in the European Parliament retain control of it.
Musíme však všichni pracovat spolu s cílem zabezpečit, aby BERT byl evropským orgánem a abychom si my v Evropském parlamentu nad ním udrželi kontrolu.

Příklady použití pro "Bert" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLidé jako Bert Rutans a Richard Branson toto mají nadohled a já jim smekám.
The Bert Rutans and Richard Bransons of this world have got this in their sights and I salute them.
Czech- Zpráva: Bert Doorn
CzechMusíme však všichni pracovat spolu s cílem zabezpečit, aby BERT byl evropským orgánem a abychom si my v Evropském parlamentu nad ním udrželi kontrolu.
We must all work together, however, to ensure that we make BERT a European body and that we in the European Parliament retain control of it.
CzechMusím ještě Parlamentu připomenout, že podle článku 47 interinstitucionální dohody musí Parlament a Rada dospět k dohodě o financování Seskupení BERT.
I must also remind the House that, under Article 47 of the Interinstitutional Agreement, Parliament and the Council must reach agreement on the funding of BERT.