česko-anglicko překlad pro "Bernard"

CS

"Bernard" anglický překlad

EN
EN

"Bernard" český překlad

CS
CS

Bernard {vlastní jméno}

volume_up
Bernard
Bernard Kouchner již při několika příležitostech použil výraz "naši čínští přátelé".
Bernard Kouchner has on several occasions used the expression 'our Chinese friends'.
Autory úvodního slova jsou Bernard Kouchner, Javier Solana a já.
The foreword is by Bernard Kouchner, Javier Solana and myself.
Bernard Devauchelle a Sylvie Testelin, kteří udělali první operaci vůbec se na toto zaměřili.
Bernard Devauchelle and Sylvie Testelin, who did the first operation, are studying that.
EN

Bernard {vlastní jméno}

volume_up
Bernard
Bernard Kouchner has on several occasions used the expression 'our Chinese friends'.
Bernard Kouchner již při několika příležitostech použil výraz "naši čínští přátelé".
The foreword is by Bernard Kouchner, Javier Solana and myself.
Autory úvodního slova jsou Bernard Kouchner, Javier Solana a já.
Bernard Devauchelle and Sylvie Testelin, who did the first operation, are studying that.
Bernard Devauchelle a Sylvie Testelin, kteří udělali první operaci vůbec se na toto zaměřili.

Příklady použití pro "Bernard" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBernard Kouchner již při několika příležitostech použil výraz "naši čínští přátelé".
Bernard Kouchner has on several occasions used the expression 'our Chinese friends'.
CzechBernard Devauchelle a Sylvie Testelin, kteří udělali první operaci vůbec se na toto zaměřili.
Bernard Devauchelle and Sylvie Testelin, who did the first operation, are studying that.
CzechAutory úvodního slova jsou Bernard Kouchner, Javier Solana a já.
The foreword is by Bernard Kouchner, Javier Solana and myself.
CzechBernard Kouchner a já jsme požádali o setkání s panem Chouem.
Bernard Kouchner and I requested a meeting with him.
CzechEvropská rada sice skončila před chvílí, ale o jejím průběhu nám jistě poví pan ministr Bernard Kouchner.
The European Council has just ended, but Minister Bernard Kouchner will undoubtedly tell us all about it himself.
CzechStejně jako filozof Bernard-Henri Lévy i já jsem přesvědčena, že popírání genocidy je ve skutečnosti spoluúčastí na ní.
Like the philosopher Bernard-Henri Lévy, I feel that denying genocide is in fact part of the genocide.
CzechVe dnech 1. a 2. listopadu jej následoval pan Bernard Kouchner ve funkci úřadujícího předsedy Rady a David Miliband.
On 1 and 2 November, he was followed by Bernard Kouchner, in his role as President-in-Office of the Council, and David Miliband.
CzechMěli jsme velice nedávno první následnou schůzku v Paříži, kde se setkali Bernard Kouchner, norský ministr zahraničí, a Tony Blair.
We had the first follow-up meeting in Paris very recently where Bernard Kouchner, the Norwegian Foreign Minister and also Tony Blair met.
CzechMám takový dojem, i když mne Bernard Kouchner možná později poopraví, že pařížského summitu se budou účastnit hlavy všech arabských států.
At the Paris Summit, I believe, although Bernard Kouchner may correct me later, that all of the Arab heads of state will be present.
Czech." ~~~ George Bernard Shaw to řekl trochu jinak.
As a truck driver once said to me, he said, "The world had a new center, and that center was Mary Anne." George Bernard Shaw said it a little differently.
CzechToto pevné přesvědčení sdílí i francouzský prezident Nicolas Sarkozy a Bernard Kouchner, kteří na tuto otázku upozornili i Organizaci spojených národů.
This strongly held conviction is shared by the French President Nicolas Sarkozy and by Bernard Kouchner, who have brought this matter to the attention of the United Nations.
CzechJmenovali se William Meyer, Bernard Starie, Reginald Pike, Thomas Shaw, James McLeish, Archibald Barrowman a Albert Roberts a všichni budou v sobotu vyznamenáni.
Their names were William Meyer, Bernard Starie, Reginald Pike, Thomas Shaw, James McLeish, Archibald Barrowman and Albert Roberts, who will all be honoured on Saturday.
CzechNa pozadí současné světové finanční krize právě takové návrhy mohou naše starší lidi přivést na mizinu a jediní, kdo z toho budou mít prospěch, budou lidé jako Bernard L.
Given the current backdrop of the world financial crisis, this is the type of proposal that could bring ruin to our elderly people, with the likes of Madoff being the only ones to benefit.

Synonyma (anglicky) pro "Bernard":

Bernard