česko-anglicko překlad pro "Berman"

CS

"Berman" anglický překlad

EN
EN

"Berman" český překlad

CS
CS

Berman {vlastní jméno}

volume_up
Berman
(NL) Pane předsedající, pan Berman bezpochyby ví, že politika je o politických volbách.
(NL) Mr President, Mr Berman is undoubtedly aware that politics is about political choices.
Dalším bodem je zpráva, kterou předkládá pan Thijs Berman jménem Výboru pro rozvoj o krocích v návaznosti na konferenci v Monterrey z roku 2002 o financování rozvoje.
The next item is the report by Thijs Berman, on behalf of the Committee on Development, on the follow-up to the Monterrey Conference of 2002 on financing for Development.
Jsem poněkud roztrpčen, neboť bych také rád znal názor Výboru pro rozvoj, avšak pan Berman využil svůj čas na projev k tomu, aby nás varoval před vyvíjením nátlaku na občany Irska.
I am a bit irritated, as I would also like to know the opinion of the Committee on Development, but Mr Berman used his speaking time to warn us against exerting pressure on the people of Ireland.
EN

Berman {vlastní jméno}

volume_up
Berman
(NL) Mr President, Mr Berman is undoubtedly aware that politics is about political choices.
(NL) Pane předsedající, pan Berman bezpochyby ví, že politika je o politických volbách.
The next item is the report by Thijs Berman, on behalf of the Committee on Development, on the follow-up to the Monterrey Conference of 2002 on financing for Development.
Dalším bodem je zpráva, kterou předkládá pan Thijs Berman jménem Výboru pro rozvoj o krocích v návaznosti na konferenci v Monterrey z roku 2002 o financování rozvoje.
I am a bit irritated, as I would also like to know the opinion of the Committee on Development, but Mr Berman used his speaking time to warn us against exerting pressure on the people of Ireland.
Jsem poněkud roztrpčen, neboť bych také rád znal názor Výboru pro rozvoj, avšak pan Berman využil svůj čas na projev k tomu, aby nás varoval před vyvíjením nátlaku na občany Irska.

Příklady použití pro "Berman" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(NL) Pane předsedající, pan Berman bezpochyby ví, že politika je o politických volbách.
(NL) Mr President, Mr Berman is undoubtedly aware that politics is about political choices.
CzechDalším bodem je zpráva, kterou předkládá pan Thijs Berman jménem Výboru pro rozvoj o krocích v návaznosti na konferenci v Monterrey z roku 2002 o financování rozvoje.
The next item is the report by Thijs Berman, on behalf of the Committee on Development, on the follow-up to the Monterrey Conference of 2002 on financing for Development.
CzechJsem poněkud roztrpčen, neboť bych také rád znal názor Výboru pro rozvoj, avšak pan Berman využil svůj čas na projev k tomu, aby nás varoval před vyvíjením nátlaku na občany Irska.
I am a bit irritated, as I would also like to know the opinion of the Committee on Development, but Mr Berman used his speaking time to warn us against exerting pressure on the people of Ireland.