česko-anglicko překlad pro "beránky"

CS

"beránky" anglický překlad

volume_up
beránky {m mn. č.}
CS

beránky {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. "mraky"
beránky

Příklady použití pro "beránky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZároveň se ukazuje, že ženy jsou oblíbenými obětními beránky soudního systému.
At the same time, it would appear that women are the judicial system's favourite victims.
CzechI za současných obtíží stále existují tací, kteří hledají obětní beránky.
In the current difficulties, some are still seeking scapegoats.
CzechBritští chovatelé hospodářských zvířat budou v této dohodě obětními beránky a my z toho nemáme radost.
The British livestock farmer will be the sacrificial lamb in this deal and we are not happy about it.
CzechMusíme se soustředit na pozitivní aspekty, aniž bychom se pokoušeli hledat snadné obětní beránky.
We must concentrate on the positive aspects without trying to find easy scapegoats; that would not be fair.
CzechV současnosti jsou snadnými obětními beránky banky.
CzechRoky, kdy se s evropskými orgány zacházelo jako s příhodnými obětními beránky, ponechávají živnou půdu pro populistické kampaně.
Years of treating the European institutions as a convenient scapegoat leaves fertile ground for populist campaigns.
CzechJsem přesvědčen, že učinit z výrobců automobilů obětní beránky v otázce změny klimatu představuje velmi špatnou a kontraproduktivní politiku.
I am convinced that making car manufacturers the scapegoats for climate change is a deeply flawed and counterproductive policy.
CzechNa případu sběru osobních údajů je zřejmé, že Romové se stali obětními beránky, se kterými se v mnoha členských státech Evropské unie nezachází přímo v rukavičkách.
If we look at the collection of data, we see that the Roma have become scapegoats and people to push around in many Member States of the EU.
CzechNavzdory všemu je důležité, abychom se rozhodovali na základě faktů a nesnažili se úplně protiřečit realitě tím, že si vytvoříme obětní beránky, jak tomu bylo v minulosti.
It is nevertheless important that we really do decide on the basis of the facts and do not fly in the face of reality by creating scapegoats, as it were.
CzechPokusem o přeměnu azylového práva na běžný imigrační průmysl dláždí pan Catania cestu rozličnému zneužívání a z nelegálních přistěhovalců dělá obětní beránky.
By trying to transform asylum law into a normal branch of immigration, Mr Catania is paving the way for a variety of abuses and is turning illegal immigrants into scapegoats.