česko-anglicko překlad pro "benzín"

CS

"benzín" anglický překlad

CS

benzín {mužský rod }

volume_up
1. generál
benzín
volume_up
gas {podstatné jméno} [am. angl.] [zkr.] (gasoline)
Zemní plyn je také mnohem čistší než benzín nebo nafta.
Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel.
Pan Kovács navrhuje výrazné zvýšení minimálních daňových sazeb na bezolovnatý benzín a plynový olej.
Mr Kovács suggests a considerable increase in the minimum rates for unleaded petrol and gas oil.
Nemůžeme si stěžovat na příliš drahý benzin a současně dovolit automobilovému průmyslu, aby vyráběl auta s obrovskou spotřebou.
We cannot complain about petrol being too expensive, yet at the same time allow the car industry to build gas-guzzling vehicles.
benzín
volume_up
gasoline {podstatné jméno} [am. angl.]
benzín
volume_up
gasolene {podstatné jméno}
2. chemie
benzín
volume_up
petrol {podstatné jméno}
Neexistuje žádný důvod mít odlišné daně na bezolovnatý benzín a naftu.
Moreover, there is no reason to have separate taxes on unleaded petrol and diesel.
Těm se žádné podpory na benzin nedostává, úplně se na ně zapomnělo.
They are not receiving any help with regard to petrol and have been completely forgotten.
Pan Kovács navrhuje výrazné zvýšení minimálních daňových sazeb na bezolovnatý benzín a plynový olej.
Mr Kovács suggests a considerable increase in the minimum rates for unleaded petrol and gas oil.

Příklady použití pro "benzín" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNeexistuje žádný důvod mít odlišné daně na bezolovnatý benzín a naftu.
Moreover, there is no reason to have separate taxes on unleaded petrol and diesel.
CzechPokud začnete jako kritéria používat nebezpečí, můžete stejně tak zakázat benzin a kofein.
If you are going to use hazards as criteria you might as well ban petrol and caffeine.
CzechTěm se žádné podpory na benzin nedostává, úplně se na ně zapomnělo.
They are not receiving any help with regard to petrol and have been completely forgotten.
CzechPan Kovács navrhuje výrazné zvýšení minimálních daňových sazeb na bezolovnatý benzín a plynový olej.
Mr Kovács suggests a considerable increase in the minimum rates for unleaded petrol and gas oil.
CzechKomise ve skutečnosti navrhovala úroveň 380 EUR na 1 000 litrů pro naftu i bezolovnatý benzín do roku 2014.
The Commission was, in fact, suggesting 380 euro for both diesel and unleaded petrol by 2014.
CzechZemní plyn je také mnohem čistší než benzín nebo nafta.
Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel.
CzechHarmonizace minimálních sazeb spotřební daně na naftu a bezolovnatý benzín by rovněž měla být postupná.
Harmonisation of the minimum excise duty rates for diesel fuel and unleaded petrol should also be staggered.
CzechNemůžeme si stěžovat na příliš drahý benzin a současně dovolit automobilovému průmyslu, aby vyráběl auta s obrovskou spotřebou.
We cannot complain about petrol being too expensive, yet at the same time allow the car industry to build gas-guzzling vehicles.
CzechBenzin obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se uvnitř nádrže vypařují a vyplňují v nádrži volný prostor nad palivem.
Petrol contains volatile organic compounds (VOCs) that evaporate inside the fuel tank, filling the empty space in the tank above the fuel.
CzechJe nezbytně důležité, aby byl vytvořen program pro benzin používaný v odvětví rybolovu, který bude podobný a ekvivalentní jako již existující program pro motorovou naftu.
It is essential that a similar and equivalent scheme to that for diesel is set up for petrol used in fishing.
CzechPokud se podíváte na mé výpisy z banky, něco vám na nich ukáži, můžete vidět, že jsem si 9. května koupil benzín za $14,79 na Safeway Vallejo.
Now if you go to my bank records, it'll actually show something from there, so you know that, on May 9th, that I bought $14.79 in fuel from Safeway Vallejo.
CzechChtěl bych upozornit, že ne všichni lucemburští poslanci a poslankyně jsou benzínoví narkomani prosazující levný benzín.
(FR) Mr President, I only wish to take the floor briefly to point out that not all Members from Luxembourg are not all cheap petrol junkies.
CzechVodík má jiné vlastnosti než konvenční paliva, jakými jsou benzin nebo nafta, proto je prioritou tohoto návrhu stanovit potřebné bezpečnostní požadavky.
Hydrogen has different properties to conventional fuels such as petrol and diesel, so the proposal makes a priority of determining the necessary safety requirements.
CzechJe třeba mít na paměti, že benzin je palivem užívaným pro plavidla v tomto důležitém a největším segmentu loďstev nejrůznějších členských států, zejména Portugalska.
It should be remembered that petrol is the fuel used by vessels in this important and largest segment of the various Member States' fleets, notably Portugal's.