česko-anglicko překlad pro "Belgičané"

CS

"Belgičané" anglický překlad

CS

Belgičané {vlastní jméno}

volume_up
Belgičané
Všichni tvrdí, že jsou na něj Belgičané hrdí.
Everyone is saying that the Belgians are very proud of him.
Belgičané to udělali výjimečně dobře a dali příklad dalším zemím, jak to dělat v budoucnu.
The Belgians did that exceptionally well and have given an example to other countries of how to do so in future.
Kdyby při formování EU Belgičané postupovali podle řecké logiky, Evropská unie by dnes neexistovala.
If the Belgians had followed the logic of the Greeks when the EU was being established, it would not exist today.

Příklady použití pro "Belgičané" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBelgičané to udělali výjimečně dobře a dali příklad dalším zemím, jak to dělat v budoucnu.
The Belgians did that exceptionally well and have given an example to other countries of how to do so in future.
CzechKdyby při formování EU Belgičané postupovali podle řecké logiky, Evropská unie by dnes neexistovala.
If the Belgians had followed the logic of the Greeks when the EU was being established, it would not exist today.
CzechVšichni tvrdí, že jsou na něj Belgičané hrdí.
Everyone is saying that the Belgians are very proud of him.
CzechKdyby měli Belgičané vládu, mohli by zavést plně placenou dvacetitýdenní otcovskou dovolenou hned zítra.
The Belgians can introduce 20 weeks' fully paid paternity leave tomorrow if they have a government; there is nothing stopping them from doing so.
CzechJe třeba také zdůraznit, že Belgičané vytyčili budoucím předsednictvím cestu v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost.
It should also be stressed that the Belgians have marked out the path for future presidencies in the context of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
CzechVěřte mi, pane ministerský předsedo, dámy a pánové, že to jsou stejné cíle, jaké mají mnozí Belgičané, kteří si přejí státní reformu.
You can take it from me, Mr President, ladies and gentlemen, that these are the same goals that are pursued by many of the Belgian people in their desire for state reform.
CzechKdyž člověk doletěl k Měsíci, šlo o Sovětskou agenturu a NASA, ale nebyli to jen Američané nebo Rusové, ale byli to také Evropané, Italové, Němci, Francouzi, Belgičané a Arabové.
When man reached the moon, the Soviet Agency at the time and NASA were not all Americans or Russians, they were also Europeans, Italians, Germans, French, Belgians and Arabs.
CzechDovolte mi, abych vám uvedla příklad toho, co lze učinit: Belgičané po poslední krizi vylepšili motory svých lodí a ve svém loďstvu snížili výdaje na pohonné hmoty o 20 procent.
Let me give you an example of what could happen: in Belgium, they improved the engines in their fleet after the last crisis and now they have reduced spending on fuel in their fleets by 20 percent.