česko-anglicko překlad pro "bděle"

CS

"bděle" anglický překlad

volume_up
bděle {přísl.}
CS

bděle {příslovce}

volume_up
bděle (také: ostražitě)
bděle

Příklady použití pro "bděle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPortugalské předsednictví bude v tomto ohledu zvláště bdělé a nepřistoupí na žádný kompromis.
The Portuguese Presidency will be particularly vigilant on that point and will not compromise.
CzechKdybychom neměli svobodné a bdělé sdělovací prostředky, veřejnost by neměla vůbec žádné informace o volbě vedoucích představitelů EU.
Without a free and vigilant media, the public would be completely unaware of the choice of EU leaders.
CzechČlenské státy, v nichž se islámský terorismus za nebezpečí nepovažuje, jako například Rumunsko, by měly být stejně bdělé jako jiné evropské státy, které této hrozbě čelí.
Member States such as Romania, where Islam terrorism is not considered a danger, should be as vigilent as the other European States facing this threat.
CzechJe důležité, aby orgány EU zůstaly bdělé a aby byly připraveny zasáhnout, pokud Kosovo nedokáže uspokojit vysoké standardy, které musí nevyhnutelně plnit každý svrchovaný stát.
It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood.