česko-anglicko překlad pro "bavorský"

CS

"bavorský" anglický překlad

volume_up
bavorský {příd. jm. m.}
CS

bavorský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
bavorský
Doufám, že národní bavorský kroj, který má dnes na sobě, nepoukazuje na změnu jeho politické orientace.
I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
Není možné, aby bavorský ministr vnitra Joachim Hermann říkal: "Každý, kdo je držen v Guantánamu, musel spáchat trestný čin."
It is not acceptable for the Bavarian Interior Minister, Joachim Hermann, to say: 'Everyone who is held in Guantánamo must have committed a crime'.
Mohou dokonce, tak jako v případě přeshraničního Národního parku Šumava a Bavorský les, být symbolem evropské spolupráce a integrace.
They can even, as is the case in the common trans-border National Park of the German Bavarian and Czech Bohemian forests, be a symbol for European cooperation and integration.

Příklady použití pro "bavorský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že národní bavorský kroj, který má dnes na sobě, nepoukazuje na změnu jeho politické orientace.
I hope the Bavarian national dress he is wearing here this morning is not indicative of a change in political direction.
CzechNení možné, aby bavorský ministr vnitra Joachim Hermann říkal: "Každý, kdo je držen v Guantánamu, musel spáchat trestný čin."
It is not acceptable for the Bavarian Interior Minister, Joachim Hermann, to say: 'Everyone who is held in Guantánamo must have committed a crime'.
CzechMohou dokonce, tak jako v případě přeshraničního Národního parku Šumava a Bavorský les, být symbolem evropské spolupráce a integrace.
They can even, as is the case in the common trans-border National Park of the German Bavarian and Czech Bohemian forests, be a symbol for European cooperation and integration.
CzechDnes mám na sobě bavorský národní kroj a vytanul my na mysl výstižný starý bavorský výraz.
I am wearing my Bavarian national costume today and a good old Bavarian term comes to mind here: it is 'hinterfotzig' and it means something like 'through the back door'.
CzechNařízení, které dnes bylo přijato, podrobí německý, a zejména bavorský automobilový průmysl další tvrdé zkoušce vytrvalosti, která od něj bude požadovat vysilující úsilí.
The regulation adopted today will subject the German and, in particular, the Bavarian automobile industry additionally to a tough endurance test that will demand strenuous efforts from it.