česko-anglicko překlad pro "baví"

CS

"baví" anglický překlad

EN
CS

baví {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "baví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRádi používáte nejnovější software a baví vás experimentovat s novými technologiemi.
You like to use the latest software and enjoy experimenting with new technology.
CzechZnáte to, pokud děláte něco, co vás baví, hodina vám připadá jako pět minut.
You know this, if you're doing something you love, an hour feels like five minutes.
CzechTento název může dávat dobrý smysl, když se o něm baví odborníci na marketing.
This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
CzechMůžete se ptát, proč je důležité, abych věděla, čím se lidé baví?
So you may be asking, well why is it important that I know what entertains people?
CzechPřevlékají se za zvířata a baví lidi na sportovních utkáních.
What they do is they dress up as stuffed animals and entertain people at sporting events.
CzechJe to opravdu levné -- a přitom to děti tak baví.
And this costs very little money to make -- great fun for children to do.
Czech~~~ Lidi z TEDu baví pracovat a pracují těžce.
Yes! TED-sters do have fun working. ~~~ And they work hard.
CzechA tak, snažíte-li se pochopit svět, stojí za to začít u toho, jak se lidé baví.
And so, if you have any interest in understanding the world, looking at how people amuse themselves is a really good way to start.
CzechUkázalo se, že o ropné havárii se baví především běloši, zatímco o vaření pod širým nebem převážně černoši.
It turns out that oil spill is a mostly white conversation, that cookout is a mostly black conversation.
Czech(Troubení) Děti se baví a učitelé závidí.
(Honk) It's children's delight, a teacher's envy, as they say.
CzechBaví ho to, je do toho zažraný, je ve svém živlu.
He's having fun, he's in the groove, he's in the flow.
CzechPro dosažení úspěchu jsem vždy dělal to, co mě baví.
And reaching success, I always did what I loved.
CzechMám dvě hlavní osobnosti, které se navzájem hádají a baví se se mnou už od dob, kdy jsem byla malá holčička.
I have two primary personalities that have been in conflict and conversation within me since I was a little girl.
CzechDalší věcí, která mě velmi baví, je kreslení -- kreslení, protože ráda kreslím, víte, japonské animované umění.
And another thing that I enjoy doing is drawing -- drawing, because I like to draw, you know, Japanese anime art.
CzechMrzí mě, že pan komisař de Gucht ani neposlouchá, co říkám, a místo toho se raději baví se svým kolegou.
I am sorry that Commissioner de Gucht is not even listening to what I am saying but chooses to talk to his colleague instead.
CzechTady například můžete vidět, že se zde lidé baví.
CzechPořád se o těch nesmyslech baví.“
And they're always talking about this stuff."
CzechMůžete dokonce - nebo tady máme i tečkovanou techniku pro ty, které baví umění.
(Laughter) But yeah, and it's great, you can even go, you know -- Or we have this pointillist movement for those of you who are into art.
CzechA ten doktor řekl: "Baví Tě to?"
CzechAle tohle dětí baví!