česko-anglicko překlad pro "barviva"

CS

"barviva" anglický překlad

volume_up
barviva {stř mn. č.}
EN
CS

barviva {střední rod množné číslo}

volume_up
barviva
Barviva jsou přece jenom zásadní a nenahraditelné přídatné látky.
Dyes are after all hardly essential and irreplaceable additives.
Kromě toho existují barviva, která nejsou azobarvivy.
Besides, there are dyes other than azo dyes.
. - (SK) Potravinářská barviva se do potravin a nápojů přidávají kvůli úpravě jejich vzhledu.
. - (SK) Azo-dyes are added to foodstuffs and drinks in order to alter the way they look.

Příklady použití pro "barviva" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla (hovězí a/nebo vepřový trombin) (
Food additives other than colours and sweeteners (bovine and/or porcine thrombin) (
CzechBarviva jsou přece jenom zásadní a nenahraditelné přídatné látky.
Dyes are after all hardly essential and irreplaceable additives.
Czech. - (SK) Potravinářská barviva se do potravin a nápojů přidávají kvůli úpravě jejich vzhledu.
in writing. - (SK) Azo-dyes are added to foodstuffs and drinks in order to alter the way they look.
CzechBarviva určená pro léčivé přípravky (přepracované znění) (
Colouring matters for medicinal products (recast version) (
CzechPotravinářská barviva v produktech budou jasně označována.
Food colourings in products will be clearly labelled.
CzechKromě toho existují barviva, která nejsou azobarvivy.
CzechTanzanie má 150 000 obyvatel, kteří mají pro nedostatek melaninového barviva červené oči, bledou pokožku a světlé vlasy.
Tanzania has 150 000 inhabitants who, due to a shortage of the colour pigment melanin, have red eyes, pale skin and fair hair.
CzechTato barviva nepotřebujeme.
CzechJsem velmi potěšena tím, že máme některé velmi dobré zprávy: od nynějška budou tato barviva označena na všech potravinářských výrobcích.
I am extremely pleased that we have some very good news: from now on they will have to be labelled on all food products.
CzechStudie Univerzity v Southamptonu prokázala, že potravinářská barviva jsou nebezpečná pro zdraví dětí, protože mohou způsobit hyperaktivitu a zvyšovat riziko poruch učení.
A study from Southampton University has shown that azo-dyes are dangerous to children's health because they may cause hyperactivity and increase the risk of learning difficulties.