česko-anglicko překlad pro "baron"

CS

"baron" anglický překlad

EN
EN

"baron" český překlad

volume_up
baron {podstatné jméno}
volume_up
barons {podstatné jméno}
CS
volume_up
coal baron {podstatné jméno}
CS

baron {mužský rod }

volume_up
baron (také: magnát)
volume_up
baron {podstatné jméno}
Dalším řečníkem je zástupce mezivládní konference, pan Enrique Barón Crespo.
The next speaker is the representative in the Intergovernmental Conference, Enrique Barón Crespo.
Před dvěma lety byl v městě Galena, v Chihuahua unesen člen komunity, Eric Le Barón.
Two years ago, in Galena City, Chihuahua, a member of the community was kidnapped, Eric Le Barón.
7. července 2009 byl Benjamín Le Barón zavražděn.
On July 7th, 2009, Benjamín Le Barón was murdered.
EN

baron {podstatné jméno}

volume_up
The next speaker is the representative in the Intergovernmental Conference, Enrique Barón Crespo.
Dalším řečníkem je zástupce mezivládní konference, pan Enrique Barón Crespo.
Two years ago, in Galena City, Chihuahua, a member of the community was kidnapped, Eric Le Barón.
Před dvěma lety byl v městě Galena, v Chihuahua unesen člen komunity, Eric Le Barón.
On July 7th, 2009, Benjamín Le Barón was murdered.
7. července 2009 byl Benjamín Le Barón zavražděn.

Příklady použití pro "baron" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalším řečníkem je zástupce mezivládní konference, pan Enrique Barón Crespo.
The next speaker is the representative in the Intergovernmental Conference, Enrique Barón Crespo.
CzechPřed dvěma lety byl v městě Galena, v Chihuahua unesen člen komunity, Eric Le Barón.
Two years ago, in Galena City, Chihuahua, a member of the community was kidnapped, Eric Le Barón.
CzechJe mi potěšením vidět, že je tu s námi Enrique Barón Crespo, ale nevidím ostatní zástupce.
I am pleased to see that Enrique Barón Crespo is with us, but I cannot see the other representatives.
CzechI přesto Julián Le Barón nepřestává pracovat a mobilizuje celou společnost v Chihuahua již více než rok.
But Julián Le Barón keeps working and he has been mobilizing communities in Chihuahua for over a year.
Czech7. července 2009 byl Benjamín Le Barón zavražděn.
On July 7th, 2009, Benjamín Le Barón was murdered.
CzechRozebíral jsem to s profesorem Simonem Baron-Cohenem, který je profesorem vývojové psychopatologie v Cambridgi.
Now I discussed this with Professor Simon Baron-Cohen who's the professor of developmental psychopathology at Cambridge.
CzechZmobilizovali celou komunitu Le Barón, a vydali se do Chihuahua, kde si společně sedli v parku uprostřed města.
They mobilized the whole community of Le Barón to go to Chihuahua, where they organized a sit-in in the central park of the city.
CzechNaši kolegové poslanci Enrique Barón Crespo, Elmar Brok a Andrew Duff výborně zastupovali zájmy Evropského parlamentu.
Our fellow Members Enrique Barón Crespo, Elmar Brok and Andrew Duff have represented the interests of the European Parliament superbly.
CzechMyslím, že pan Barón Crespo nedávno řekl, že Komise může s podporou Parlamentu udávat hlavní směry: evropské směrnice, pokud se provádějí.
I believe that Mr Barón Crespo said recently that the Commission, with the support of Parliament, can issue guidelines: European directives, when these are transposed.
CzechRád bych vyjádřil upřímnou vděčnost práci našich tří zástupců mezivládních konferencí - Elmar Brokové, Enrique Barón Crespovi a Andrew Duffovi.
I would like to express my sincere gratitude for the work of our three representatives at the Intergovernmental Conference - Elmar Brok, Enrique Barón Crespo and Andrew Duff.

Synonyma (anglicky) pro "baron":

baron