česko-anglicko překlad pro "barevně"

CS

"barevně" anglický překlad

CS

barevně {příslovce}

volume_up
barevně
Pravděpodobně například víte, zda tiskárna tiskne černobíle, barevně nebo barevně i černobíle.
You probably know, for example, if it prints in color or black ink, or both.
Mohou tisknout černobíle či barevně, barevné modely jsou ovšem obvykle dražší.
They can print in black and white or color, although color models are usually pricier.
Sleduje hranice jednotlivých sítí a pak je barevně vymezuje.
He traces the edges of the individual networks and then color codes them.

Příklady použití pro "barevně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohou tisknout černobíle či barevně, barevné modely jsou ovšem obvykle dražší.
They can print in black and white or color, although color models are usually pricier.
CzechPravděpodobně například víte, zda tiskárna tiskne černobíle, barevně nebo barevně i černobíle.
You probably know, for example, if it prints in color or black ink, or both.
CzechSleduje hranice jednotlivých sítí a pak je barevně vymezuje.
He traces the edges of the individual networks and then color codes them.
CzechBarevně jsem je zarámoval aby si to lidi nepletli s reklamou.
And I framed it with color so you would not confuse it with advertising.
CzechLaserové tiskárny mohou tisknout barevně i černobíle, i když barevné laserové tiskárny jsou obvykle nákladnější.
Laser printers can print in color or black ink, although color laser printers are usually more expensive.
CzechMohou tisknout černobíle nebo barevně a na speciální papír dokáží tisknout velmi kvalitní fotografie.
They can print in black and white or in full color and can produce high-quality photographs when used with special paper.
CzechPokud tisknete barevně i černobíle, budete možná moci tisknout pomocí jedné kazety, dokud nevyměníte prázdnou kazetu.
If you print in both color and black and white, you might be able to print using only one cartridge until you can replace the empty cartridge.
CzechNicméně lituji, že návrh Komise nezahrnuje také barevně rozlišený systém, který jasně označí nutriční hodnoty výrobku (nízká, střední, vysoká).
However, I regret that the Commission's proposal does not include a colour-coded labelling system clearly indicating the nutritional value of the product (low, medium, high).
CzechNa pozadí plochy (tzv. tapety) lze použít digitální obrázek z vaší osobní kolekce, obrázek dodávaný se systémem Windows, jednu barvu nebo barevně orámovaný obrázek.
Your desktop background (also called wallpaper) can be a digital picture from your personal collection, a picture that comes with Windows, a solid color, or a picture framed with a color.