česko-anglicko překlad pro "barely"

CS

"barely" anglický překlad

volume_up
barely {m mn. č.}
EN
EN

"barely" český překlad

volume_up
barely {přísl.}
volume_up
bare {příd. jm.}
volume_up
bareness {podstatné jméno}
volume_up
baring {příd. jm.}
volume_up
bare-assed {příd. jm.}
CS

barely {mužský rod množné číslo}

volume_up
barely (také: sudy)
Už se blíží ke konci, projíždí mezi těmito barely, které jsou na něj nachystané.
He's approaching the end of the run, makes his way between the barrels that are set up there.
EN

barely {příslovce}

volume_up
barely (také: hardly, scarcely)
We have barely two months and one week to begin negotiations with Washington.
Na zahájení vyjednávání s Washingtonem nám již zůstávají sotva dva měsíce a týden.
This is true of Greece, where production covers barely 50% of domestic consumption.
Taková situace je v Řecku, kde výroba pokrývá sotva 50 % domácí spotřeby.
Mr President, Aisha Ibrahim Duhulow was barely a teenager.
Pane předsedající, Aisha Ibrahim Duhulowová byla sotva v pubertě.
Most credit rating agencies employ children who can barely read a balance sheet.
Většina ratingových agentur zaměstnává děti, které si stěží dokáží porozumět účetní rozvaze.
In reality, for the poorest people, it is barely enough, and instances of discrimination are increasing.
Ve skutečnosti nejchudším lidem jsou dostupné jen stěží, a množí se případy diskriminace.
Such documents exist, but it is obscene to demand them of people who have died and barely escaped with their lives.
Takové dokumenty existují, ale je nemravné je požadovat u lidí, kteří zemřeli či stěží vyvázli s holými životy.
barely
The resolution now enshrines a concept that barely conceals the potential gulf between our respective views on sustainability.
V tomto usnesení je nyní zakotvena koncepce, která jen taktak ukrývá propast mezi našimi jednotlivými stanovisky k tématu udržitelnosti.

Příklady použití pro "barely" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUž se blíží ke konci, projíždí mezi těmito barely, které jsou na něj nachystané.
He's approaching the end of the run, makes his way between the barrels that are set up there.