česko-anglicko překlad pro "barel"

CS

"barel" anglický překlad

CS

barel {mužský rod }

volume_up
1. generál
volume_up
barrel {podstatné jméno}
Naposledy jsem slyšel ve zprávách, že se blíží k hranici 110 dolarů za barel.
I last heard on the news that it was close to 110 dollars a barrel.
V roce 2011 se bude minimální průměrná cena stále pohybovat mezi 80-100 USD za barel.
In 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
Minulý rok touto dobou stál barel nafty 48 USD, dnes je to 140 USD.
This time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
barel (také: kanystr, plechovka, sud)
volume_up
canister {podstatné jméno}
2. "na nápoje, 240 - 290 l"
barel (také: sud)
volume_up
hogshead {podstatné jméno}

Příklady použití pro "barel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOd té doby cena surové ropy klesla o dobrých 100 USD na méně než 40 USD za barel.
Since then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
CzechV roce 2011 se bude minimální průměrná cena stále pohybovat mezi 80-100 USD za barel.
In 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
CzechDolar je na rekordně nejnižší úrovni a barel ropy je na rekordně nejvyšší úrovni.
The dollar is at a record low and a barrel of crude oil at a record high.
CzechNaposledy jsem slyšel ve zprávách, že se blíží k hranici 110 dolarů za barel.
I last heard on the news that it was close to 110 dollars a barrel.
CzechMinulý rok touto dobou stál barel nafty 48 USD, dnes je to 140 USD.
This time last year a barrel of oil cost USD 48; today it is USD 140.
CzechKdyž jsem dopisoval tuto řeč, cena ropy se pohybovala kolem 140 dolarů za barel.
When I was writing up my notes oil was $140 per barrel.
CzechVážený pane komisaři, když jste nastoupil do svého úřadu v Bruselu, barel ropy stál 25 USD.
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
CzechPři ceně ropy téměř na úrovni 100 USD za barel je Evropa, ve které žijeme, ve stavu nouze.
With the price of oil at almost USD 100 per barrel, this Europe that we live in faces an emergency.
CzechSkutečností je, že ceny ropy jsou nyní na 100 USD za barel.
The fact is that oil prices are now at USD 100 a barrel.
CzechCena za barel ropy dosáhla poprvé 100 USD.
The price of a barrel of oil had reached USD 100 for the first time.
CzechCena za barel ropy činila tehdy 16 USD.
At that time the price of a barrel of oil was USD 16.
CzechEvropa přitom nehovoří nic o explozi, v době, kdy Goldman-Sachs předpovídá cenu za barel ve výši 200 dolarů.
Europe then says nothing about the explosion, at a time when Goldman-Sachs is predicting a price per barrel of 200 dollars.
Czech14. července dosáhla cena za barel 148 dolarů.
CzechKromě toho, když dorazil do kanceláře spoluzákonodárce, měl úplně jinou povahu, protože ropa stála 57 USD za barel.
Moreover, when it landed in the office of our co-legislator, it had quite a different nature, because oil was at USD 57 a barrel.
CzechV současné době se cena ropy pohybuje přibližně na úrovni 136 až 137 USD za barel.
Member of the Commission. - First of all I do not see a reduction of VAT as a possible solution.
CzechPrakticky všechna opatření uvedená v akčním plánu energetické účinnosti jsou efektivní z hlediska nákladů ve výši 60 USD na barel ropy.
Practically all the measures mentioned in the Energy Efficiency Action Plan are cost effective at USD 60 per barrel of oil.
CzechV té době stál barel surové ropy 140 USD, což mělo významné dopady na celé hospodářství i na jednotlivce v Evropské unii.
At the time, crude oil reached USD 140 a barrel, with major effects on the general economy and on private individuals in the European Union.
CzechZaprvé, zdá se, že cena ropy v budoucnosti neklesne pod úroveň 100 USD za barel, což způsobí další nárůst cen paliv.
Firstly, it seems that the price of oil will not fall below USD 100 per barrel in the future, which will result in a continuous rise in the price of fuel.
CzechPokud se cena ropy zítra vyšplhá na 175 dolarů za barel, budeme moci jen tak bez dalších řečí dále vybírat 20% daň z rostoucí ceny ropy?
If tomorrow oil is 175 dollars per barrel, will we be able to continue, without saying anything, to collect 20% tax on rocketing oil prices?
CzechAle protože všichni očekávali, že se ceny ropy vrátí k 9 USD za barel, svět zaostal, a nyní víme, že bychom se měli řídit touto politikou.
But, as everybody expected oil prices to come down to USD 9 per barrel, the world was late, and now we know that we should follow this policy.