česko-anglicko překlad pro "bankovnictví"

CS

"bankovnictví" anglický překlad

CS

bankovnictví {střední rod}

volume_up
volume_up
banking {podstatné jméno}
Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Soubor deseti videonahrávek o různých aspektech centrálního bankovnictví v eurozóně.
A series of ten videos on different aspects of central banking in the euro area.
Tuto technologii běžně využívají weby internetového bankovnictví a elektronických obchodů.
This technology is regularly used by online banking sites and e-commerce websites.
bankovnictví (také: pečení, vypalování)
volume_up
baking {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bankovnictví" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSoubor deseti videonahrávek o různých aspektech centrálního bankovnictví v eurozóně.
A series of ten videos on different aspects of central banking in the euro area.
CzechRozvrácené bankovnictví a veřejný dluh na úrovni 90 % HDP jsou alarmující.
The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
CzechNa internetu pak dochází k anonymizaci služeb jako nyní v oblasti bankovnictví.
Then anonymisation services are created on the web, just as now in the banking sector.
CzechJedná se o tři evropské orgány pro bankovnictví, pojištění a kapitálový trh.
These are the three European authorities on banking, insurance and the stock market.
CzechJmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (
Appointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
CzechStanovisko k zákonu o bankovnictví  (CON/2000/1)Rakousko, 10. 2. 2000, pdf 21 kB, en
Opinion on the Banking Act (CON/2000/1)Austria, 10.2.2000, pdf 21 kB, en
CzechTuto technologii běžně využívají weby internetového bankovnictví a elektronických obchodů.
This technology is regularly used by online banking sites and e-commerce websites.
CzechProsazoval mírnou regulaci, která je přímou příčinou problémů v bankovnictví.
He favoured the light-touch regulation that is a direct cause of the problems in banking.
Czech(smích) Neměla by například pracovat v bankovnictví nebo na pokladně.
(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.
CzechÚčastníci panelu třetí konference ECB o centrálním bankovnictví v říjnu 2004
Panelists at the Third ECB Central Banking Conference in October 2004
CzechPíšete závěrečnou práci o centrálním bankovnictví či na související ekonomické téma?
Writing a thesis on central banking or a related topic in economics?
CzechJmenování předsedy Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví)
Appointment of the Chairperson of the European Supervisory Authority (European Banking Authority)
CzechSystém regulace v rámci dohody Basilej II bylo možné obejít prostřednictvím stínového bankovnictví.
The regulatory system in Basel II was circumvented by means of shadow banking.
CzechJsem přesvědčen, že je v zájmu každého, aby byl tento druh regulace v bankovnictví zaveden.
I believe it is in everyone's interest that banking regulation of this kind should be set up.
CzechOdpověď Eurosystému na Zelenou knihu Komise o stínovém bankovnictví
Eurosystem reply to the Commission’s Green Paper on shadow banking
CzechPrezident ECB Trichet při vystoupení na třetí konferenci ECB o centrálním bankovnictví v říjnu 2004
President Trichet giving a speech at the Third ECB Central Banking Conference in October 2004
CzechS cílem odvrátit nebezpečí musí Evropská rada také zlepšit transparentnost a kontrolu v sektoru bankovnictví.
It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger.
CzechCelkové veřejné bankovnictví představuje velkou hodnotu za předpokladu, že může být prováděno rozumným způsobem.
Public banking overall is of major value, provided it can be run on a sensible basis.
CzechHospodářská struktura Lucemburska je založena zejména na bankovnictví, pojišťovnictví a ocelářství.
The economic structure of Luxembourg is based mainly in banking, insurance, and the steel industry.
CzechHospodářská soutěž - odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví (
Competition: Sector inquiry on retail banking (