česko-anglicko překlad pro "bankovní produkty"

CS

"bankovní produkty" anglický překlad

CS

bankovní produkty {mužský rod množné číslo}

volume_up
bankovní produkty

Příklady použití pro "bankovní produkty" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNěkteré země - vrátím se k tomu později - chtěli chránit bankovní produkty a ručit za ně.
Some countries - I will return to this later - wanted to protect and guarantee the banks' products.
CzechBankovní produkty byly připravovány tak, aby nabízely okamžité zisky, zároveň však s sebou nesly velká rizika.
Banking products have been packaged such that rapid profits are possible, but also great risks.
CzechExistují však i banky, které nabízejí bankovní produkty speciálně vytvořené pro nerezidenty a cizince, kteří v dané zemi žijí.
But there are banks that offer banking products specially designed for non-residents or expats.

Podobné překlady pro "bankovní produkty" anglicky

produkty podstatné jméno
bankovní přídavné jméno
bankovní karta podstatné jméno
bankovní poplatky podstatné jméno
bankovní šek podstatné jméno
English
bankovní bilance podstatné jméno
bankovní deriváty podstatné jméno
bankovní jmění podstatné jméno
bankovní knížka
English
bankovní papír podstatné jméno
English
bankovní peníze podstatné jméno
English
bankovní trezor podstatné jméno
English
bankovní vklad podstatné jméno
bankovní záruka podstatné jméno
English
bankovní závazky podstatné jméno
English
bankovní účet podstatné jméno