česko-anglicko překlad pro "bankovky"

CS

"bankovky" anglický překlad

volume_up
bankovky {ž mn. č.}
CS

bankovky {ženský rod množné číslo}

volume_up
1. generál
bankovky
Navigation Path: Home > Euro > Bankovky > Poškozené bankovky
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Mutilated banknotes
Díky společnému systému řízení kvality splňují všechny bankovky shodné standardy.
A common quality management system ensured an identical standard for all banknotes.
Bankovky estonské koruny lze směnit za eura na těchto místech:
You can exchange Estonian kroon banknotes for euro at the following locations:
bankovky (také: směnky, zobáky, účtenky, účty)
Vzali jsme tedy tyto stodolarové bankovky a dali jsme je na stránku TenThousandCents.com,
So we took these hundred dollar bills, and we put them on a website called TenThousandsCents.com,
2. ekonomika
bankovky
volume_up
paper money {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bankovky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDíky společnému systému řízení kvality splňují všechny bankovky shodné standardy.
A common quality management system ensured an identical standard for all banknotes.
CzechIdentifikace nakloněním Na lícní straně se při naklánění bankovky mění motiv na hologramu.
Tilt the banknote: on the front, you can see the shifting image on the hologram.
CzechTo naznačuje, že lidé jak v eurozóně, tak mimo ni si bankovky ponechávají.
This indicates that people both inside and outside the area are keeping hold of them.
CzechVšechny tyto tři ochranné prvky jsou viditelné na lícní i rubové straně pravé bankovky.
All three features can be seen from the front and back of genuine banknotes.
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Ochranné prvky > Identifikace hmatem
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Feel
CzechBankovky musejí být pravé a vysoce kvalitní, mají-li mít lidé v ně důvěru.
Banknotes have to be genuine and of high quality if people are to have confidence in them.
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Poškozené bankovky
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Mutilated banknotes
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Ochranné prvky > Nastavení proti světlu
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Look
CzechLidé, ať kreslili hubenou postavu nebo usměvavou tvář, to vlastně nakreslili do bankovky.
People, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
CzechNa proužku je drobným písmem vyznačeno slovo „EURO“ a hodnota bankovky.
The word "EURO" and the value can be seen in tiny letters on the stripe.
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Ochranné prvky > Identifikace nakloněním
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Tilt
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Oběh bankovek
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Banknote circulation
CzechToto číslo zahrnuje rovněž bankovky uložené v bankách v podobě úspor.
That number also includes those stored at banks in the form of savings.
CzechBankovky estonské koruny lze směnit za eura na těchto místech:
You can exchange Estonian kroon banknotes for euro at the following locations:
CzechBankovky, které zkontrolovali vyškolení pracovníci, lze vracet do oběhu pouze na přepážkách.
Banknotes which have been tested by trained staff can only be disbursed over the counter.
CzechNavigation Path: Home > Euro > Bankovky > Ochranné prvky
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features
CzechPři naklánění bankovky se motiv na hologramu mění z hodnoty bankovky na okno nebo portál.
Tilt the banknote – the hologram image will change between the value and a window or doorway.
CzechPřísné kontroly zajišťují, že veškeré bankovky mají stejnou kvalitu a stejný vzhled.
Strict quality controls ensure that all banknotes produced are identical in quality and appearance.
CzechTyto bankovky slouží především k uchování hodnoty, ale používají se také k placení dražších položek.
They serve mainly as a store of value, but are also used to purchase expensive items.
CzechVzali jsme tedy tyto stodolarové bankovky a dali jsme je na stránku TenThousandCents.com,
So we took these hundred dollar bills, and we put them on a website called TenThousandsCents.com,