česko-anglicko překlad pro "banány"

CS

"banány" anglický překlad

volume_up
banány {m mn. č.}
EN
CS

banány {mužský rod množné číslo}

volume_up
banány
Mám na mysli řadu produktů: rajčata, banány nebo hospodářská zvířata.
I am thinking about numerous products: tomatoes, bananas, and the livestock sector.
Díky nové dohodě bude celosvětový trh s banány předvídatelnější a stabilnější.
The new agreement will make the global market in bananas more predictable and stable.
Velké společnosti v těchto zemích produkují banány i nadále.
In these countries, the same companies continue to produce bananas.

Příklady použití pro "banány" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPo rýži, pšenici a kukuřici jsou banány čtvrtou nejdůležitější plodinou na světě.
After rice, wheat and maize, bananas are the world's fourth most important food crop.
CzechDíky nové dohodě bude celosvětový trh s banány předvídatelnější a stabilnější.
The new agreement will make the global market in bananas more predictable and stable.
CzechJak jsme dnes slyšeli, politici nejsou v otázce obchodu s banány zajedno.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
CzechZrušení nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány (
Repeal of Council Regulation (EC) No 1964/2005 on the tariff rates for bananas (
Czech80 % mezinárodního obchodu s banány ovládá pět nadnárodních společností.
Five multinational corporations control 80% of the international banana trade.
CzechEvropská unie je celosvětově největším a nejvýnosnějším trhem s banány.
The European Union is, globally, the biggest and the most profitable banana market.
CzechMá být poskytováno pouze ovoce pocházející z EU, například banány z odlehlých regionů.
Only EU fruit is to be provided, for example bananas from remote regions.
CzechMám na mysli řadu produktů: rajčata, banány nebo hospodářská zvířata.
I am thinking about numerous products: tomatoes, bananas, and the livestock sector.
CzechPaní předsedající, chtěla bych hovořit zejména o spravedlivém obchodu s banány.
Madam President, I want to concentrate on fair trade bananas.
CzechJablka, banány a pomeranče předchází obezitě a udržují nás v dobrém zdravotním stavu.
Apples, bananas and oranges prevent obesity and keep us healthy.
CzechJe to ten tichý hlas, který mi říká: "Hej, nezapomeň cestou domů koupit banány.
It's that little voice that says to me, "Hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home.
CzechBanány byly předmětem nejdéle trvajícího obchodního sporu na světě.
Bananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.
CzechUměle vytváří rovné podmínky mezi zeměmi vyvážejícími banány.
It establishes an artificial level playing field between banana-exporting countries.
CzechZdá se však, že dohoda o obchodu s banány je dalším dílkem velké skládačky z Dohá.
However, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle.
CzechBanány ze zemí AKT však budou mít nadále bezcelní přístup v rámci Evropské unie.
However, bananas from the ACP countries will continue to enjoy duty-free access within the European Union.
CzechSpory o banány v dotyčných zemích destabilizovaly výrobní a obchodní prostředí.
The disputes on bananas have destabilised the climate for production and trade in the countries concerned.
CzechPaní předsedající, před několika týdny jsme se banány zabývali, a to v souvislosti se včelami.
Madam President, a few weeks ago we were going bananas about bees.
CzechBanány ze zemí akt však budou mít do Evropské unie i nadále zajištěn bezcelní přístup.
However, bananas from ACP countries will continue to enjoy duty-free access within the European Union.
CzechCelní sazby pro obchod s banány byly stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 1964/2005.
The tariff rates applicable to the trade in bananas were laid down in Council Regulation (EC) No 1964/2005.
CzechJe to země, v níž vláda poslouchá velké společnosti produkující banány.
It is a country in which the large banana-producing companies make and break governments at their will.