česko-anglicko překlad pro "baltský"

CS

"baltský" anglický překlad

volume_up
baltský {příd. jm. m.}
EN
CS

baltský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
baltský (také: baltický)
volume_up
Baltic {příd. jm.}
Baltský region je průkopníkem makroregionálního přístupu.
The Baltic Sea region is pioneering the macro-regional approach.
Jsme však povinni zakročit proti rozvratným projektům, jako je například baltský plynovod.
However we are also obliged to act against projects that are divisive, for example the Baltic gas pipeline.
Cílem této strategie je, aby byl Baltský region ekologicky udržitelný, prosperující, snadno dostupný a bezpečný.
This strategy is aimed at making the Baltic Sea region environmentally sustainable, prosperous, easily accessible, safe and secure.

Příklady použití pro "baltský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme však povinni zakročit proti rozvratným projektům, jako je například baltský plynovod.
However we are also obliged to act against projects that are divisive, for example the Baltic gas pipeline.
CzechBaltský region je průkopníkem makroregionálního přístupu.
The Baltic Sea region is pioneering the macro-regional approach.
CzechNejen že je lepší než baltský plynovod do Německa, který vede mimo území Polska, ale zvýší i naši energetickou bezpečnost.
It is not only better than the Baltic pipeline to Germany, which bypasses Poland, but will increase our energy security.
CzechCílem této strategie je, aby byl Baltský region ekologicky udržitelný, prosperující, snadno dostupný a bezpečný.
This strategy is aimed at making the Baltic Sea region environmentally sustainable, prosperous, easily accessible, safe and secure.
CzechZe švédské kuchyně jsou nejznámější pikantní Smorgåsbord (studený bufet s různými delikatesami), baltský sleď, hrachová polévka a lívance.
Swedish cuisine is known for its Smorgåsbord (a buffet of savoury delicacies), Baltic herring, pea soup and pancakes.
CzechBaltský ekosystém by měl být chráněn před riziky, jako je velmi nebezpečný a také z finančního hlediska absurdní projekt Nord Stream.
The Baltic ecosystem should be protected from hazards such as the very unsafe, and also financially absurd, Nord Stream project.
CzechVěřím, že se Baltský region může stát pilotní oblastí, neboť osm z devíti členských států podél Baltského moře patří mezi členské státy EU.
I hope that the Baltic can become a pilot area, since eight out of nine countries around the Baltic Sea are EU Member States.
CzechJejí iniciativa na zlepšení energetické bezpečnosti a solidarity také zahrnuje vytvoření plánu propojení pro baltský energetický trh.
Its initiative to improve energy security and solidarity also includes the development of the interconnection plan for the Baltic energy market.
CzechStrategie pro baltský region zahajuje novou éru funkčních regionů, které jsou základem pro účinnější práci na důležitých výzvách přijatým integrovaným přístupem.
The strategy for the Baltic region inaugurates a new era for functional regions and forms the basis for a more effective response to important challenges by adopting integrated approaches.