česko-anglicko překlad pro "balonek"

CS

"balonek" anglický překlad

CS

balonek {mužský rod }

volume_up
1. generál
balonek (také: balónek)
volume_up
breathalyser {podstatné jméno}
2. zdrobněle
balonek (také: balon, baňka, bublina)
volume_up
balloon {podstatné jméno}
Balónek je předmět, který musíte provést skládačkou a dostat k žárovce.
The balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
Kruhové bodce mohou propíchnout balónek nebo kuličku z jakéhokoli směru.
Round spikes can pop the balloon and ball from any direction.
Rovné bodce mohou propíchnout balónek nebo kuličku pouze z jednoho směru.
Straight spikes can pop the balloon and ball from one direction only.

Příklady použití pro "balonek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStěna může vystupovat z oblasti a zabránit, aby se balónek dotkl rizikových objektů.
The wall can cordon off an area and stop the balloon from hitting hazardous objects.
CzechBalónek je předmět, který musíte provést skládačkou a dostat k žárovce.
The balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
CzechRovné bodce mohou propíchnout balónek nebo kuličku pouze z jednoho směru.
Straight spikes can pop the balloon and ball from one direction only.
CzechVětrák fouká balónek ve směru, kterým ukážete, a může také změnit otočení houpačky.
The fan blows the balloon in the direction you point it, and can also change the rotation of a seesaw.
CzechKruhové bodce mohou propíchnout balónek nebo kuličku z jakéhokoli směru.
Round spikes can pop the balloon and ball from any direction.
CzechTato převodovka se otáčí jen ve směru hodinových ručiček a pomáhá tlačit balónek nebo kuličku tímto směrem.
This gear only turns clockwise and helps push the balloon or ball in that direction.
CzechOdráží balónek nebo kuličku v libovolném směru, ale ne příliš velkou silou.
The round bumper repels the balloon or ball in any direction, but the force it produces isn’t very strong.
CzechI když i ten, který drží jen jeden balónek, je docela šťastný.
But you know, even holding one balloon is like, kind of happy.
CzechTohle je pumpička, se kterou můžete nafouknout balónek.
Now this is a little pump with which you could inflate a balloon.
CzechPředstavují pro balónek nebo kuličku riziko, takže dávejte pozor, aby se míček či kulička nedostaly do jejich blízkosti.
They're hazardous to your balloon and ball, so keep those items away from fixed objects.
CzechJe funkční - mohli byste s tím balónek i prasknout.
It's a real pump. ~~~ You could actually pop the balloon.
CzechOn prostě jen vidí velký balónek na moři - nemá ruce - tak si jen trošku kousne, člun praskne a už se vezou.
It just sees this big balloon in the ocean -- it doesn't have hands -- it's going to take a little bite, the boat pops, and off they go.
Czech

~~~ Tato převodovka se otáčí jen proti směru hodinových ručiček a pomáhá tlačit balónek nebo kuličku tímto směrem It can also rotate a seesaw. ~~~

~~~ This gear only turns counterclockwise and helps push the balloon or ball in that direction. ~~~ It can also rotate a seesaw. ~~~

CzechPo rozmístění všech figur klepněte na tlačítko Hrát (zelený trojúhelník v levém dolním rohu) a vyšlete balónek nebo kuličku směrem k žárovce.
After you position all your game pieces, tap the play button (the green triangle in the lower left corner) and watch the balloon or ball head toward the light bulb.