česko-anglicko překlad pro "Bali"

CS

"Bali" anglický překlad

volume_up
Bali {vl. jm.}
EN
EN

"Bali" český překlad

volume_up
Bali {vl. jm.}
CS
CS

Bali {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bali
Zajistit, abychom na Bali nastoupili správnou cestu, je samozřejmě důležité.
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
. - Podporujeme usnesení věnované nadcházející konferenci na Bali.
. - We support the resolution dealing with the upcoming Bali conference.
Podle našeho názoru jsou rozhodnutí přijatá na konferenci na Bali přiměřená.
In our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate.
EN

Bali {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bali
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
Zajistit, abychom na Bali nastoupili správnou cestu, je samozřejmě důležité.
. - We support the resolution dealing with the upcoming Bali conference.
. - Podporujeme usnesení věnované nadcházející konferenci na Bali.
In our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate.
Podle našeho názoru jsou rozhodnutí přijatá na konferenci na Bali přiměřená.

Příklady použití pro "Bali" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStručně řečeno, klimatická změna na konferenci na Bali byla pouhým předstíráním.
In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
CzechČlověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
CzechOba jsme byli na Bali, oba jsme byli v Poznani a rovněž oba budeme v Kodani.
We were both in Bali, we were both in Poznań, and we will both be in Copenhagen.
CzechSummit na Bali se neztotožnil se vznešenými cíli, které navrhovali Evropané.
The Bali summit did not line up with the noble targets proposed by the Europeans.
CzechZajistit, abychom na Bali nastoupili správnou cestu, je samozřejmě důležité.
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
CzechTakže přijďte prosím na Bali s vysokými ambicemi a zkuste nám pomoci, jak to půjde.
So please come in Bali with high ambitions and try to help us as you know how to do.
CzechPodle našeho názoru jsou rozhodnutí přijatá na konferenci na Bali přiměřená.
In our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate.
Czech(PL) Pane komisaři, navštívil jsem konferenci na Bali jako člen polské delegace.
(PL) Commissioner, I attended the Bali conference as a member of the Polish delegation.
CzechZelená škola se nachází v jižní části Bali, na 20 akrech zvlněné zahrady.
Green School sits in south-central Bali, and it's on 20 acres of rolling garden.
Czech. - Podporujeme usnesení věnované nadcházející konferenci na Bali.
in writing. - We support the resolution dealing with the upcoming Bali conference.
CzechJak víte, na konferenci v Bali jsme vyhlásili svůj závazek podporovat zalesňování.
As you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
CzechOčekávali jsme dohodu o financování ujednání o klimatu z Bali a Poznaně.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
CzechPaní předsedkyně, kritici v médiích dali konferenci na Bali přezdívku "hovory s opálením".
Madam President, media critics have labelled the Bali COP as 'talks with a tan'.
CzechKonala se konference o klimatu na Bali, na které Evropa vystupovala velmi důrazně.
We have had the Bali Climate Conference, where Europe put forward a very assertive front.
CzechNa Bali jsme zjistili, že nestačí zaměřit všechny naše diskuse na CO2.
We learned in Bali that we fall short if we confine all our discussions to CO2.
CzechJe zbytečné mluvit o tom, že očekáváme výsledky a jasný mandát pro Bali.
It goes without saying that we expect results and a clear mandate for Bali.
CzechTo bylo obzvláště užitečné na Bali a v dalších dvou letech se to projeví ještě více.
This was particularly useful in Bali and will prove even more so over the next two years.
CzechKdyby se první jeskynní lidé báli ohně, stále bychom žili v době kamenné.
If the first cavemen had been afraid of fire, we would still be living in the Stone Age.
CzechStrategie Rady pro konferenci o změně klimatu na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (rozprava)
Council's strategy for the Bali Conference on Climate Change (COP 13 and COP/MOP 3) (debate)
CzechBali je pouze začátek procesu jednání, jak už řekl pan předseda.
Bali is only the start of the negotiation process, as the President said earlier.