česko-anglicko překlad pro "balení"

CS

"balení" anglický překlad

CS

balení {střední rod}

volume_up
balení (také: obal výrobku)
volume_up
packaging {podstatné jméno}
Vítám začlenění bezpečnostních prvků na balení léčivých přípravků.
I welcome the inclusion of safety devices on the medicines' packaging.
Některé značky mají velké ambice a jejich balení je nesmírně provokativní.
Some brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (
balení
volume_up
wrapping {podstatné jméno}
balení (také: sada)
volume_up
packing {podstatné jméno}
Linky na zpracování a balení medu nabízejí konkurenční výhody týkající se přístupu na trh, kvality a atraktivity výrobků pro spotřebitele.
The honey processing and packing lines offer competitive advantages in terms of market access, quality and attractiveness of the products to consumers.

Příklady použití pro "balení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNěkteré značky mají velké ambice a jejich balení je nesmírně provokativní.
Some brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
CzechAle co takový recyklovaný papírový ubrousek v balení po jednotlivých překládaných listech?
But what about a recycled paper towel that comes in those little half sheets?
CzechVíme, že se také zabýváte tématy jako digitální produkty, balení, cestování a tak dále.
We know that you are also looking at issues such as digital products, package, travel and so on.
CzechVítám začlenění bezpečnostních prvků na balení léčivých přípravků.
I welcome the inclusion of safety devices on the medicines' packaging.
CzechMusí vymyslet nové způsoby balení, nebo alespoň přinejmenším musí zastavit stříhání kapslí s léčivy.
They will come up with new packaging, or will at least stop cutting up blister packs.
CzechOznačení musí pokrývat 30 % balení a 35 %, pokud je ve dvou jazycích.
The label has to cover 30% of the packet; 35% if it is bilingual.
CzechKlasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení (ES) č. 648/2004) (
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (amendment of Regulation (EC) No 648/2004) (
CzechProto vítám zavedení balení, jež je zjevně pravé, a vytvoření systému včasného varování.
I therefore welcome the adoption of tamper-evident packaging and the creation of an early warning system.
CzechMohli jsme začít již dávno pracovat na sledování léků a zákazu jejich přemisťování do jiných balení.
We could have begun long ago to work on the traceability of medicines and the ban on repackaging.
CzechKromě toho už nebudou balení léků rozdělena do dvou, což se stávalo často.
In addition, there will be no more packs of medicines which are divided in two, as frequently used to be the case.
CzechPravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení (hlasování)
Nominal quantities for pre-packed products (vote)
CzechKlasifikace, označování a balení látek a směsí (
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (
CzechNávrh Parlamentu o zobrazení ilustrovaných varování na obou stranách balení považuji rovněž za velmi zajímavý.
I also find very interesting the Parliament proposal to have these on both sides of the package.
CzechNařízením podražilo balení dvanácti vajec asi o 15 pencí.
The regulation has put about 15 pence on a dozen eggs.
CzechLituji, že se nám nepodařilo do společného usnesení prosadit zmínku o standardizaci balení.
I am disappointed that we have not managed to incorporate a reference to standardised packaging in the joint resolution.
CzechNěkteré subjekty mají v rohu místnosti balení čokolády Godiva a jiné konzervu s masem.
For some of the subjects, sitting in the far corner of a room is a box of Godiva chocolates, and for others is a can of Spam.
CzechJedná se o štítek nebo nálepku, která je často umístěna na těle počítače nebo na balení koncového produktu.
This is a sticker or a label that is often attached to the body of a computer or to the retail packaging.
CzechKód Product Key naleznete na nálepce na počítači nebo na pouzdře instalačního disku v balení systému Windows.
Look for your product key on your computer or on the installation disc holder inside the Windows package.
CzechV zájmu bezpečnosti musíme rovněž zajistit, aby každé balení léčivých přípravků na předpis bylo vysledovatelné.
In the interests of safety, we also need to ensure that every box of prescription medicine is traceable.
CzechKód Product Key naleznete na nálepce na počítači nebo na pouzdře instalačního disku v balení systému Windows.
Ключ продукту може знаходитися на корпусі комп’ютера або на обгортці інсталяційного диска в пакеті Windows.