česko-anglicko překlad pro "Baku"

CS

"Baku" anglický překlad

volume_up
Baku {vl. jm.}
EN
EN

"Baku" český překlad

volume_up
Baku {vl. jm.}
CS
CS

Baku {vlastní jméno}

volume_up
1. "hl. m. - Ázerbajdžán", geografie
Baku
Nadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
We continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
Cestovala jsem do Baku a zpět jsem se byla schopna dostat jen s velkými obtížemi.
I was travelling to Baku and could only get back with great difficulties.
V každém případě kladné reakce Ašchabadu a Baku nám nabízí vyhlídky.
In any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
EN

Baku {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Baku
volume_up
Baku {vl. jm.} (hl. m. - Ázerbajdžán)
We continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
Nadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
I was travelling to Baku and could only get back with great difficulties.
Cestovala jsem do Baku a zpět jsem se byla schopna dostat jen s velkými obtížemi.
In any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
V každém případě kladné reakce Ašchabadu a Baku nám nabízí vyhlídky.

Příklady použití pro "Baku" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNadále vybízíme k právní a regulační harmonizaci prostřednictvím procesu z Baku.
We continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
CzechCestovala jsem do Baku a zpět jsem se byla schopna dostat jen s velkými obtížemi.
I was travelling to Baku and could only get back with great difficulties.
CzechVím to, protože jsem cestovala z Ázerbájdžánu přes Baku do Madridu a odtud po silnici.
I know this because I came from Azerbaijan, through Baku and Madrid and then by road.
CzechVčera jsem se vrátil z Baku a stále jsme na dobré cestě k dokončení tohoto projektu.
I came from Baku yesterday, and we are definitely still on course to fulfil this project.
CzechV každém případě kladné reakce Ašchabadu a Baku nám nabízí vyhlídky.
In any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
CzechPo nedávných březnových a dubnových protestech v Baku bylo navíc zatčeno 200 lidí.
In addition, there were 200 arrests made in the wake of the recent protests in Baku in March and April.
CzechI kdyby Nabucco přepravoval asijský plyn, Evropa dosud - na rozdíl od Gazpromu - neučinila Baku nabídku.
Although Nabucco would transport Asian gas, so far - unlike Gazprom - Europe has not even made an offer to Baku.
CzechOčekávání a potřeby jsou v tom smyslu, že by se delegace Komise v Jerevanu a v Baku měly okamžitě pustit do práce.
The expectation and need is for work to start immediately by the Commission Delegations in Yerevan and Baku.
CzechBaku stále slibuje "dám vám všechen plyn", jeho postavení však nestačí ani na to, aby zaručil jeho bezpečnou přepravu.
So far, Baku is saying 'I'll give you all gas', but it is not in a position to guarantee even its safe transit.
CzechTaková poselství předal v Baku při své lednové návštěvě již předseda Barroso a prioritou našich programů budou i při příštích návštěvách.
Such messages were passed on by President Barroso himself during his visit to Baku in January, and will be high on our agenda for future visits.
CzechChtěl bych vyzvat tureckou vládu, aby v této cestě pokračovala a aby se nenechala zastavit nebo odvést na jinou kolej nacionalisty v Ankaře či Baku.
My call to the Turkish Government would be to continue on this path and not let itself be stopped or sidetracked by nationalists in Ankara or Baku.
CzechVe stávajícím znění dodatku se navrhuje nahradit slova "v plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum" slovy "v projektech na transkaspický energetický koridor".
In the actual text it says to replace the words 'in the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline' with the words 'in the trans-Caspian energy corridor projects'.
CzechJsem si vědom toho, že o životaschopnosti tohoto projektu panují pochyby, já jsem však rovněž pochyboval o ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan, který je nyní skutečností.
I know that there are doubts about the viability of Nabucco, but I also had doubts about the Baku-Tblisi-Ceyhan oil pipeline, which is now a reality.

Synonyma (anglicky) pro "Baku":

Baku