česko-anglicko překlad pro "bagatelizovat"

CS

"bagatelizovat" anglický překlad

CS

bagatelizovat [bagatelizuji] {sloveso}

volume_up
Nikomu z nás podle mne neprospěje, když budeme bagatelizovat to, čeho jsme dosáhli, neboť jsme nalezli řešení pro Řecko a řešení pro eurozónu.
I do not think we are doing any of us a good service if we belittle what we have achieved, because we have a solution for Greece and we have a solution for the eurozone.
bagatelizovat
bagatelizovat (také: snižovat význam)

Příklady použití pro "bagatelizovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV tomto dokumentu jsou vynikající myšlenky; nechci je bagatelizovat.
There are excellent ideas in this document; I am not trying to minimise them.
CzechPřed veřejností to nelze bagatelizovat a nic se nezlepší ani hlasováním.
This cannot be explained away to the public and nothing will be improved by voting on it.
CzechA pokud bude Irsko hlasovat proti smlouvě, s největší pravděpodobností se najdou způsoby a prostředky, jak toto hlasování bagatelizovat.
Most likely, if Ireland votes against this Treaty, ways and means will also be found to discount that vote.
CzechVýznam těchto činů nesmíme bagatelizovat.
CzechNikomu z nás podle mne neprospěje, když budeme bagatelizovat to, čeho jsme dosáhli, neboť jsme nalezli řešení pro Řecko a řešení pro eurozónu.
I do not think we are doing any of us a good service if we belittle what we have achieved, because we have a solution for Greece and we have a solution for the eurozone.
CzechMorální krize v této zemi, sklon bagatelizovat smrt, odlidštění, relativismus a ztráta hodnoty mohou za to, že tento problém není brán vážně.
The moral crisis in that country, a tendency to trivialise death, dehumanisation, relativism and vanishing values are to blame for the fact that this problem is not taken seriously.
CzechPokud přístup přijatý v Samaře zmaříme, Rusko se ještě více přesvědčí, že integrace a zejména rozšíření z roku 2004 jsou vývojem, který může ignorovat nebo bagatelizovat.
If the approach adopted at Samara is undermined, Russia will become ever more convinced that integration and especially the 2004 enlargement are developments that may be disregarded or played down.