česko-anglicko překlad pro "badatelé"

CS

"badatelé" anglický překlad

CS

badatelé {mužský rod množné číslo}

volume_up
badatelé (také: výzkumníci, vědci)
V těchto věcech se vedení ujali badatelé a Evropský parlament - Rada selhala!
On these matters it is researchers and the European Parliament that are showing leadership - the Council has failed!
Ale nakonec se stalo, že někteří badatelé udělali krok zpět a řekli, dobrá, ale kolem a kolem, čeho v životě nejvíce litujeme?
But then finally, it occurred to some researchers to step back and say, well okay, but overall, what do we regret most in life?
Badatelé v oblasti životního prostředí objevili, že lesní požáry v EU, Austrálii a Kalifornii jsou zapříčiněny především sociohospodářskými faktory.
Environmental researchers have discovered that forest fires in the EU, Australia and California are mainly explained by socio-economic factors.

Příklady použití pro "badatelé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV těchto věcech se vedení ujali badatelé a Evropský parlament - Rada selhala!
On these matters it is researchers and the European Parliament that are showing leadership - the Council has failed!
CzechAle nakonec se stalo, že někteří badatelé udělali krok zpět a řekli, dobrá, ale kolem a kolem, čeho v životě nejvíce litujeme?
But then finally, it occurred to some researchers to step back and say, well okay, but overall, what do we regret most in life?
CzechTato a další studie nás badatele z tohoto oboru přesvědčily, že mozek činí přesné předpovědi a odečítá je od vjemů.
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain's making precise predictions and subtracting them off from the sensations.
CzechBadatelé v oblasti životního prostředí objevili, že lesní požáry v EU, Austrálii a Kalifornii jsou zapříčiněny především sociohospodářskými faktory.
Environmental researchers have discovered that forest fires in the EU, Australia and California are mainly explained by socio-economic factors.
CzechNaši badatelé tyto data také ovlivňují, například vkládáním bakteriálních kódů, což jsou počítačové programy, a tím umožňují těmto stvořením další růst.
Our researchers are interacting with this data by injecting bacterial code, which are computer programs, that allow these creatures to grow over time.
CzechJe logické, že studenti, badatelé, podnikatelé ze třetích zemí by měli mít právo pohybovat se po celé Unii, pokud získají vízum v kterémkoli členském státě.
It is logical that students, research workers and entrepreneurs from third countries should have the right to move around the entire Union if they have acquired a visa in any Member State.