česko-anglicko překlad pro "Bach"

CS

"Bach" anglický překlad

volume_up
Bach {vl. jm.}
EN
EN

"Bach" český překlad

volume_up
Bach {vl. jm.}
CS
CS

Bach {vlastní jméno}

volume_up
1. "hudební skladatel"
Bach
Bach) This is a little bit later.
Toto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
Pan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.
Mr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.
EN

Bach {vlastní jméno}

volume_up
Bach
volume_up
Bach {vl. jm.} (hudební skladatel)
Bach) Jdeme trochu dál.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
Toto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
Mr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.
Pan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.

Příklady použití pro "Bach" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBach) Jdeme trochu dál.
(Music: "Fantasia On Jesu, Mein Freunde" by Johann S. Bach) This is a little bit later.
CzechToto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
CzechPan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.
Mr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.

Synonyma (anglicky) pro "Bach":

Bach