česko-anglicko překlad pro "babičky"

CS

"babičky" anglický překlad

volume_up
babičky {ž mn. č.}
CS

babičky {ženský rod množné číslo}

volume_up
babičky
Řekli mu, "Tyhle dvě babičky..." "Babičky?"
They said, "These two grandmothers ... " "Grandmothers?"
Polovina kabinetu se hned druhý den jela na babičky podívat.
Half the cabinet went to see the grandmothers the next day.
No, víte, britské babičky jsou velmi vitální.
Well, you know, they're very vigorous people, British grandmothers.

Příklady použití pro "babičky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZde v Británii jsem přišel s výzvou pro britské babičky, po svém experimentu v Kuppanmu.
Here in Britain, I put out a call for British grandmothers, after my Kuppam experiment.
CzechTakže se babičky zeptáme: "Kde je ta závěť, babi?"
We don't know where it is, so we ask Granny, "Where is the will, Granny?"
CzechPolovina kabinetu se hned druhý den jela na babičky podívat.
Half the cabinet went to see the grandmothers the next day.
CzechNebo jak se chovat u stolu při nedělních sešlostech u babičky.
But you know what? ~~~ I was getting work experience.
CzechBabičky z odlehlých oblastí v Norrlandu nebudou moci tak často navštěvovat svá vnoučata ve městech.
It will be grandmothers up in Norrland who will not be able to see their grandchildren in the city so often.
CzechNo, víte, britské babičky jsou velmi vitální.
Well, you know, they're very vigorous people, British grandmothers.
CzechMístní balijské ženy vaří jídlo na pilinových hořácích a používají tajemství, které znaly jen jejich babičky.
Local Balinese women cook the food on sawdust burners using secrets that only their grandmothers know.
CzechProcházela jsem se lesy příběhů mojí babičky.
I was walking through the forests of my grandmother's tales.
CzechŘekli mu, "Tyhle dvě babičky..." "Babičky?"
They said, "These two grandmothers ... " "Grandmothers?"
CzechNašli jsme skvělé řešení: školíme babičky.
So we came up with a great solution: train grandmothers.
CzechŘekl jsem, "Ne, použij metodu babičky."
I said, "No, use the method of the grandmother."
CzechMá matka byla každou noc vyčerpaná, ale každá jsme si navzájem vyprávěly o našich dnech a poslouchaly kroky naší babičky po domě.
My mother was exhausted each night, but we told one another about our day and listened to the movements of my grandmother around the house.
CzechTy babičky vám je vyškolí."
CzechChci po vás, abyste vyvolali ducha mé babičky, protože když zemřela, měla u sebe závěť a někam ji schovala. ~~~ Nevíme, kde je.
They listen to the spirits like this -- I'm going to ask you to call up the ghost of my grandmother because, when she died, she had the family will, and she secreted it someplace.
CzechJe ze třetí generace Američanů, kteří už nevyrostli v prostředí, ve kterém se učili vařit doma, nebo ve škole, nebo od mámy, nebo od babičky.
She's the third generation of Americans that hasn't grown up within a food environment where they've been taught to cook at home or in school, or her mom, or her mom's mom.
CzechTakže z malé, pověrčivé, středostavovské čtvrti mé babičky mě náhle přivezli do snobské mezinárodní školy (v Madridu), kde jsem byla jediná Turkyně.
So from this small, superstitious, middle-class neighborhood of my grandmother, I was zoomed into this posh, international school [in Madrid], where I was the only Turk.