česko-anglicko překlad pro "babička"

CS

"babička" anglický překlad

CS

babička {ženský rod}

volume_up
babička
volume_up
grandmother {podstatné jméno}
Jak však říkávala moje babička, to je jiná kapitola.
However, as my grandmother used to say, that is another story.
Kam až moje pamět sahá, vždy jsem tento den, stejně jako moje matka a babička, slavila.
I have celebrated this day for as long as I can remember, like my mother and grandmother before me.
Je to –-" (smích) A víte co, moje babička byla nejlepší.
This is like -- " (Laughter) And you know, and my grandmother was the greatest.
babička
volume_up
grandma {podstatné jméno} [hovor.]
Jejich přání se nijak neliší od toho, co měla moje babička.
And there's nothing different in their wish than it was for my grandma.
A tak babička zmáčkla tlačítko a řekla: „To je úžasné.
And Grandma pushed the button, and she said, "Oh, fantastic!
A tohle je když se narodila pra-babička, 1863.
And this is when great-grandma was born, 1863.
babička (také: babi)
volume_up
granny {podstatné jméno} [hovor.]
What does Granny say?
babička (také: babi)
volume_up
gran {podstatné jméno} [brit. angl.] [hovor.]
babička (také: bába)
volume_up
grannie {podstatné jméno} [hovor.]

Příklady použití pro "babička" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA taky je to to místo, kde ty tři děcka byly zatčeny, a tohle je babička jednoho z nich.
And that's where the three kids got arrested, and that's the grandmother of one of them.
CzechJe to –-" (smích) A víte co, moje babička byla nejlepší.
This is like -- " (Laughter) And you know, and my grandmother was the greatest.
CzechByla tam jejich matka, babička, nejlepší kamarád. ~~~ Všichni chtěli vykřičet jejich příběh.
There was the mother, the grandmother, the best friend -- they all wanted to shout the story.
CzechKam až moje pamět sahá, vždy jsem tento den, stejně jako moje matka a babička, slavila.
I have celebrated this day for as long as I can remember, like my mother and grandmother before me.
CzechMáme zubařku -- je to babička, negramotná, která je zubařkou.
We have a dentist -- she's a grandmother, illiterate, who's a dentist.
CzechJejich přání se nijak neliší od toho, co měla moje babička.
And there's nothing different in their wish than it was for my grandma.
CzechMoje babička v roce 1931 – dole vlevo, kdyby to někoho zajímalo – ukončila osmiletou docházku.
In 1931, my grandmother -- bottom left for you guys over here -- graduated from the eighth grade.
CzechKdyž přišel devátý den, nechali ji spát navždy -- paní Druckerová, manželka, matka a babička.
And at about the nine day mark, they let her go -- Mrs. Drucker, a wife, a mother and a grandmother.
CzechA pak, když zavřela dveře, babička řekla: „Ne, ne, ne, ne.
And then, when she closed the door, Grandma said, "No, no, no, no.
Czech~~~ (Smích) Babička.com by byl recept na sušenky a instrukce pro vířivé lázně.
Now follow me, OK? (Laughter) Grandma.com would be a recipe for biscuits and spit-bath instructions.
CzechTohle je Švédsko, 1830, kdy se narodila moje pra-pra-babička.
This is Sweden, 1830, when my great-great-grandma was born.
CzechA tak babička zmáčkla tlačítko a řekla: „To je úžasné.
And Grandma pushed the button, and she said, "Oh, fantastic!
CzechJak však říkávala moje babička, to je jiná kapitola.
However, as my grandmother used to say, that is another story.
CzechMoje babička říkávala: „Vnější krása je falešná.“
"Pretty is as pretty does,” my grandmother used to say.
Czechbabička mě nikdy nenechala zapomenout jeho život.
CzechOsiřel, když oba jeho rodiče onemocněli AIDS, a jeho babička se o něj starala, dokud sám nezemřel na AIDS.
He has been orphaned, as both of his parents died of AIDS, and his grandmother took care of him until he too died of AIDS.
CzechA tohle je když se narodila pra-babička, 1863.
And this is when great-grandma was born, 1863.
CzechMilovaná babička, partner, někdo ve vašem životě, koho jste měli opravdu rádi, ale kdo už s vámi není.
A beloved grandmother, a lover -- somebody in your life who you love with all your heart, but that person is no longer with you.
CzechA tohle je když se narodila moje babička, 1891.
CzechA jako babička-bot si bude moci hrát, skutečně hrát, s mými syny, jejími vnuky, v reálném světě s reálnými hračkami.
And as grandma-bot, she can now play, really play, with my sons, with her grandsons, in the real world with his real toys.