česko-anglicko překlad pro "bažiny"

CS

"bažiny" anglický překlad

volume_up
bažiny {ž mn. č.}
CS

bažiny {ženský rod množné číslo}

volume_up
bažiny
bažiny
bažiny
Většinu vnitrozemí tvoří obdělávané nížiny, které místy přecházejí v kopce, a také velké bažiny a jezera.
Agricultural lowlands make up most of the interior, which is broken in places by low hills and includes considerable areas of bogs and lakes.
Například intaktní bažiny absorbují oxid uhličitý, metan a oxid dusný, kdežto těžba rašeliny a vysušování bažin mění tyto plochy v silné emitory skleníkových plynů.
For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
bažiny (také: močály)
bažiny (také: močály)

Příklady použití pro "bažiny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to důležitý krok ven z bažiny, ve které se v této době ocitáme.
It is an important step out of the morass in which we find ourselves at this time.
CzechDost pozdě, abychom si sice stihli všimnout překážky - finanční bažiny - na cestě před námi, ale už se jí nemohli vyhnout.
Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.
CzechVětšinu vnitrozemí tvoří obdělávané nížiny, které místy přecházejí v kopce, a také velké bažiny a jezera.
Agricultural lowlands make up most of the interior, which is broken in places by low hills and includes considerable areas of bogs and lakes.
CzechAbychom se dostali z této bažiny krize, je také nutné pro místní i celosvětové ekonomické zdraví ukázat, že ve finančním systému je dostatek prostředků.
To emerge from the quagmire of the crisis, it is also necessary, for both localised and global economic health, to show there is sufficient capital in the finance system.
CzechNapříklad intaktní bažiny absorbují oxid uhličitý, metan a oxid dusný, kdežto těžba rašeliny a vysušování bažin mění tyto plochy v silné emitory skleníkových plynů.
For example, intact bogs absorb carbon dioxide, methane and nitrous oxide, whereas peat cutting and bog drainage turn them into powerful greenhouse gas emitters.
CzechUmělá krajina, která vznikla zásahem člověka, protože v minulosti tam byly bažiny a dnes je to rybniční pánev, která slouží i jako rekreační oblast.
Few people realise that it is an artificial landscape. This area, which was created by men, used to be bog land, whereas today it has a lake and is a popular tourist destination.