česko-anglicko překlad pro "břidlice"

CS

"břidlice" anglický překlad

CS

břidlice {ženský rod}

volume_up
břidlice
volume_up
shale {podstatné jméno}
Opak je ale pravdou: "ropné břidlice" jsou širší pojem než "bituminózní břidlice".
In fact, the opposite is true: 'oil shales' is a broader term than 'bitumen shales'.
Je zcela očividné, že bychom měli mít své vlastní standardní hodnoty pro uhlíkovou stopu ropy vyráběné z ropného písku a ropné břidlice.
It is quite obvious that we should have our own default values for the carbon footprint of oil from oil sand and oil shale.
Myslím si, že bychom měli vyčlenit velkou finanční sumu na výzkum ekologických metod těžby z alternativních zdrojů, jako jsou například břidlice.
I think that we should earmark a large sum of money for research into environmentally-friendly methods for extracting gas from alternative sources, such as shale beds.
volume_up
shiver {podstatné jméno}
břidlice
volume_up
slate {podstatné jméno}

Příklady použití pro "břidlice" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOpak je ale pravdou: "ropné břidlice" jsou širší pojem než "bituminózní břidlice".
In fact, the opposite is true: 'oil shales' is a broader term than 'bitumen shales'.
CzechJe zcela očividné, že bychom měli mít své vlastní standardní hodnoty pro uhlíkovou stopu ropy vyráběné z ropného písku a ropné břidlice.
It is quite obvious that we should have our own default values for the carbon footprint of oil from oil sand and oil shale.
CzechMyslím si, že bychom měli vyčlenit velkou finanční sumu na výzkum ekologických metod těžby z alternativních zdrojů, jako jsou například břidlice.
I think that we should earmark a large sum of money for research into environmentally-friendly methods for extracting gas from alternative sources, such as shale beds.