česko-anglicko překlad pro "břemeno odpovědnosti"

CS

"břemeno odpovědnosti" anglický překlad

volume_up
břemeno odpovědnosti {stř}
CS

břemeno odpovědnosti {střední rod}

volume_up
břemeno odpovědnosti
Jak víme, břemeno odpovědnosti Evropské unie je omezeno (14 % světových emisí skleníkových plynů).
As we know, the European Union's burden of responsibility is limited (14% of global greenhouse gas emissions).
Právě naopak, stejně jako je tomu v případě spotřebního zboží EU přenáší břemeno odpovědnosti na zaměstnance.
On the contrary, the ΕU is shifting the burden of responsibility to the workers, as it does with all consumer products.
Nyní leží velmi těžké břemeno odpovědnosti na ramenou těch, kteří si přejí ještě hlubší centralizaci procesu rozhodování zde v Bruselu.
There is now a very heavy burden and responsibility on the shoulders of those who wish and desire an even deeper centralisation of the decision-making process here in Brussels.

Příklady použití pro "břemeno odpovědnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak víme, břemeno odpovědnosti Evropské unie je omezeno (14 % světových emisí skleníkových plynů).
As we know, the European Union's burden of responsibility is limited (14% of global greenhouse gas emissions).
CzechPrávě naopak, stejně jako je tomu v případě spotřebního zboží EU přenáší břemeno odpovědnosti na zaměstnance.
On the contrary, the ΕU is shifting the burden of responsibility to the workers, as it does with all consumer products.
CzechNyní leží velmi těžké břemeno odpovědnosti na ramenou těch, kteří si přejí ještě hlubší centralizaci procesu rozhodování zde v Bruselu.
There is now a very heavy burden and responsibility on the shoulders of those who wish and desire an even deeper centralisation of the decision-making process here in Brussels.
CzechVelké skupiny nesou těžké břemeno odpovědnosti, protože volební účast voleb do Parlamentu může příště spadnout pod 40 %, což může vážně oslabit legitimitu voleb.
The large groups carry a heavy burden of responsibility, as the voting percentage for Parliament next time may fall below 40%, seriously weakening the legitimacy of the election.
CzechMěli bychom si dvakrát rozmyslet, než zaútočíme na naše americké spojence, protože stále nesou ohromné a nepřiměřené břemeno odpovědnosti za naši bezpečnost v Evropské unii.
We should think twice before attacking our American allies when they are still shouldering a vastly disproportionate burden of responsibility for our security in the European Union.

Podobné překlady pro "břemeno odpovědnosti" anglicky

břemeno podstatné jméno
omezení odpovědnosti podstatné jméno
pojištění odpovědnosti podstatné jméno
pravidla právní odpovědnosti