česko-anglicko překlad pro "běhat"

CS

"běhat" anglický překlad

CS

běhat [běhám] {sloveso}

volume_up
1. generál
S většími obrazy jsem začala běhat maratony.
Larger images, I started to run marathons.
Můžeš začít běhat s naším ženským týmem."
You can run on our women's track team here."
Můžeš začít běhat s naším ženským týmem."
. ~~~ You can run with our women's track team."
běhat (také: pelášit)
2. "rekreačně"
Jednoho rána jsem šla běhat se svou fenkou a ona mne zatáhla do místa, které jsem považovala jen za další černou skládku.
Then, while jogging with my dog one morning, she pulled me into what I thought was just another illegal dump.

Příklady použití pro "běhat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřišla jsem domů a čekala, že ho uvidím běhat kolem domu, ale to se prostě nestalo."
I came home expecting to find him running around the house, but that just didn't happen'.
CzechSnažila jsem se dozvědět se od ostatních, proti komu tu budu běhat.
I tried to get it out of anybody I could, you know, "Who am I running against here?"
CzechTo je všechno, co jsme mohli; během horkého dne běhat daleko.
That's all we could do. ~~~ We could run really far on a hot day.
CzechMohou ji nechat běhat bludištěm, navádějíc ji určitými směry.
They have it running through mazes, controlling where it's going.
CzechMůžeš začít běhat s naším ženským týmem."
You can. ~~~ You can run with our women's track team."
CzechJednoho rána jsem šla běhat se svou fenkou a ona mne zatáhla do místa, které jsem považovala jen za další černou skládku.
Then, while jogging with my dog one morning, she pulled me into what I thought was just another illegal dump.
CzechS většími obrazy jsem začala běhat maratony.
CzechMůžeš začít běhat s naším ženským týmem."
Czech. ~~~ (Smích) Takže jen 20 let mají ženy povolené běhat maraton.
Now I've been to a lot of marathons, and I've yet to see any ... (Laughter) So it's only been 20 years that women have been allowed to run the marathon.
CzechCo objevili je, že jakmile začnete běhat maraton v 19 letech, postupně budete rychlejší každým rokem, dokud nedosáhnete svůj vrchol ve 27 letech.
And what they found is that, if you start running the marathon at age 19, you will get progressively faster, year by year, until you reach your peak at age 27.