česko-anglicko překlad pro "běh"

CS

"běh" anglický překlad

CS

běh {mužský rod }

volume_up
volume_up
run {podstatné jméno}
Je to v podstatě pilotní běh aplikací určených k budoucímu využití v dalších funkčních regionech.
It is, in essence, a pilot run for future applications in other functional regions.
Pro estonské žáky ve věku od 9 až 12 let byla uspořádána online soutěž Běh o euro.
An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Soutěž Běh o euro
Navigation Path: Home > The euro > Euro School > "Euro run" competition
Prozatím, řečeno geopoliticky, vzdaluje běh událostí Bělorusko Evropě a Evropa je na ústupu, tak jako na Ukrajině.
For the moment, geopolitically speaking, the course of events takes Belarus away from Europe, and Europe is in retreat as it is in Ukraine.
Spočívá ve schopnosti dělat kroky, které mění běh událostí.
Foreign policy is about acts that change the course of events, not about words, series of meetings, fruitless persuasion and floods of statements.
volume_up
process {podstatné jméno}
Od té doby se toho bezesporu hodně podařilo realizovat, ale celý proces je jako běh na 100 metrů.
A great deal has undoubtedly been achieved since then, but the process is like a 100-metre race.
běh (také: výprava)
volume_up
trek {podstatné jméno}
běh
volume_up
swift {podstatné jméno}

Příklady použití pro "běh" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNavigation Path: Home > Euro > Euroškola > Soutěž Běh o euro
Navigation Path: Home > The euro > Euro School > "Euro run" competition
CzechPro estonské žáky ve věku od 9 až 12 let byla uspořádána online soutěž Běh o euro.
An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.
CzechGorbačov měl pravdu, když tvrdil, že: "V nebezpečí je ten, kdo nereaguje na běh událostí."
Gorbachev was right when he said: 'Dangers await only those who do not react to life.'
CzechJen za čas našeho života se běh spojuje se strachem a bolestí.
It's only in our lifetime that running has become associated with fear and pain.
CzechJe to v podstatě pilotní běh aplikací určených k budoucímu využití v dalších funkčních regionech.
It is, in essence, a pilot run for future applications in other functional regions.
CzechMohl by se naopak stát silným podnětem, který by běh věcí urychlil.
On the contrary, it might even be a strong incentive to speed things up.
CzechAno, ale běh více bran firewall zároveň může způsobit konflikty.
Yes, but running more than one firewall program at the same time could cause conflicts.
CzechJe to běh na delší trať, ale věřím, že s vítězným koncem.
This is a marathon not a sprint, but I am sure that we will succeed in the end.
CzechJá a pár kamarádů jsme zrovna dokončili 111 denní běh napříč Saharou.
A couple of buddies of mine and I had finished a 111-day run across the entire Sahara desert.
CzechMy už to nějakou dobu děláme a bude to ještě nějakou dobu trvat - je to běh na dlouhou trať.
We have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
CzechTakže jsem byla zapsaná na skok daleký - no zapsaná - dostala jsem se na skok daleký a běh na 100 metrů.
No, I made it for the long jump and the 100-meter. ~~~ And I'm sure of it, you know?
CzechOd té doby se toho bezesporu hodně podařilo realizovat, ale celý proces je jako běh na 100 metrů.
A great deal has undoubtedly been achieved since then, but the process is like a 100-metre race.
CzechBěh o euro Objevujte s Alexem svět eura! Pomozte mu proběhnout všech sedm úrovní a nasbírat co nejvíce eur.
Euro run Discover the world of the euro with Alex! Help him run through all seven levels and collect as much euro cash as you can.
CzechJe to jako snaha o běh proti cihlové zdi.
CzechA co se stalo je, že jsme začali vytvářet tyto pěkné polstrované věcičky, které "zlepšují" běh, jménem běžecké boty.
And what happened was we started creating these fancy cushioned things, which can make running "better," called running shoes.
CzechPřed pár lety se Emily Baer přihlásila na běh Hardrock 100, kde název řekne vše, co potřebujete o těchto závodech vědět.
A couple years ago, Emily Baer signed up for a race called the Hardrock 100, which tells you all you need to know about the race.
CzechProzatím, řečeno geopoliticky, vzdaluje běh událostí Bělorusko Evropě a Evropa je na ústupu, tak jako na Ukrajině.
For the moment, geopolitically speaking, the course of events takes Belarus away from Europe, and Europe is in retreat as it is in Ukraine.
CzechTento návrh vrací běh dějin zpět o devadesát let, do roku 1919, kdy byl zaručen pracovní týden o maximálním počtu 48 hodin.
It is a proposal which turns the clock of history back ninety years to 1919, when a working week of a maximum of 48 hours was secured.
CzechVíte, díváme se na běh jako na mimozemskou věc, jako na trest, který si musíme odpykat za to, že jsme noc předtím snědli pizzu.
You know, we look at running as this kind of alien, foreign thing, this punishment you've got to do because you ate pizza the night before.
CzechCentrum akcí je centrální místo, ve kterém se zobrazují výstrahy a ze kterého lze provádět akce, pomocí nichž lze zajistit bezproblémový běh systému Windows.
Action Center is a central place to view alerts and take actions that can help keep Windows running smoothly.