česko-anglicko překlad pro "běda"

CS

"běda" anglický překlad

volume_up
běda {citosl.}
EN
volume_up
běda {přísl.}
CS

běda {citoslovce}

volume_up
běda (také: želbohu)
Bohužel takto je dnes letecká bezpečnost vnímána Radou a běda, také Komisí.
Regretfully, this is the understanding of aviation safety shared by the Council and, alas, the Commission today.

Příklady použití pro "běda" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBohužel takto je dnes letecká bezpečnost vnímána Radou a běda, také Komisí.
Regretfully, this is the understanding of aviation safety shared by the Council and, alas, the Commission today.
CzechBěda těm, kteří mají čas a promrhají ho!
CzechZakončuji opět slovy našeho národního básníka: "Zabraňte tomu, postavte se na odpor, ať se tak nestane, aby na vás děti, vnuci, nevolali: Běda!"
I close again with the words of our national poet: 'Prevent it, resist it, let it not be so, Lest child, child's children, cry against you, 'Woe!''
CzechJe moderním Diem a chtěl by nám vládnout z hory Beralymont - a běda každému, kdo by chtěl zpochybňovat jeho autoritu nebo důstojnost, neb by jej stihl krutý trest.
He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont - and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment!