česko-anglicko překlad pro "běžný"

CS

"běžný" anglický překlad

volume_up
běžný {příd. jm. m.}
CS

běžný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
běžný (také: normální, obyčejný, přirozený)
volume_up
normal {příd. jm.}
. - Jedná se o běžný severský přístup, který je stručný, ale jde přímo k věci.
. - It is a normal Nordic approach: rather short but straight to the point.
This is the normal and correct procedure.
Alcohol is not a normal product.
Tento problém není tak běžný jako jiné problémy, ale stojí za zamyšlení.
This is not as common as the other problems, but it's something to consider.
Takže stále jde o běžný jev a podle mě s ním musíme něco udělat.
So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.
Advanced Television Systems Committee (ATSC) je běžný typ digitálního signálu v USA.
Advanced Television Systems Committee (ATSC) is a common digital signal type used in the United States.
běžný (také: obvyklý, současný, stávající)
current annual increment
(PT) V usnesení o rozpočtu na běžný rok Parlament schválil možnost, aby byl víceletý finanční rámec na období 2007-2013 prodloužen až do let 2015-2016.
(PT) In the resolution on the budget for the current year, Parliament approved the possibility of extending the Multiannual Financial Framework for 2007-2013 to 2015-2016.
Takže běžný ekonom, který věří v racionální uvažování, by řekl: "Víte co?
So a standard economist, someone who believes in rationality, would say, "You know what?
Takže vám ukážu pětiletého, jenž řeší běžný úkol, kterému říkáme úloha nepravdivého přesvědčení.
So I'm going to show you a five-year-old who is getting a standard kind of puzzle that we call the false belief task.
Tento Parlament by měl jít v oblasti pracovních podmínek příkladem, ale přitom beznadějně zaostává za tím, co již dlouho představuje zcela běžný standard.
This Parliament should set an example with working conditions, but it is hopelessly behind what have long been perfectly normal standards.
Paní předsedající, pro Parlament se nejedná o běžný den.
Madam President, this is no ordinary day for Parliament.
Běžný občan nebude rozumět, co to vlastně znamená.
No ordinary citizen will understand what that actually means.
Každý si je velmi dobře vědom toho, že nyní se nejedná o běžný pokles hospodářské aktivity.
Everybody is very well aware that we are not dealing with an ordinary fall off in economic activity.
běžný (také: normální, obvyklý, obyčejný)
volume_up
usual {příd. jm.}
Pane Lewandowski, řekl jste, že běžný rutinní přístup není přijatelný.
Mr Lewandowski, you have said that a business-as-usual approach is not acceptable.
That is not usual parliamentary procedure.
Výsledkem této diskuse bylo, že bychom měli v dialogu pokračovat, ale měli bychom našim partnerů sdělit, že se nejedná o běžný stav.
The outcome of this discussion was that we should continue the dialogue, but that we should tell our partners that it is not business as usual.
běžný
běžný
to be a dime a dozen

Příklady použití pro "běžný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(potlesk) Trápilo mne, že tento přístup – shora dolů – je ještě stále běžný.
(Applause) ~~~ What troubled me was that this top-down approach is still around.
CzechProč vždycky vycházíme z toho, že pán v Bruselu ví všechno lépe než běžný volič?
Why do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
CzechTento problém není tak běžný jako jiné problémy, ale stojí za zamyšlení.
This is not as common as the other problems, but it's something to consider.
CzechPane Lewandowski, řekl jste, že běžný rutinní přístup není přijatelný.
Mr Lewandowski, you have said that a business-as-usual approach is not acceptable.
CzechTakže běžný ekonom, který věří v racionální uvažování, by řekl: "Víte co?
So a standard economist, someone who believes in rationality, would say, "You know what?
CzechRG: Což je samozřejmě špatně, protože to je hodně běžný a velice traumatický zážitek.
RG: Which is too bad because, of course, it's a very common and very traumatic experience.
CzechTakže stále jde o běžný jev a podle mě s ním musíme něco udělat.
So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.
Czechběžný člověk z ulice, kdy se může obrátit na Komisi?
Does the man on the street know when it is possible to appeal to the Commission?
CzechAdvanced Television Systems Committee (ATSC) je běžný typ digitálního signálu v USA.
Advanced Television Systems Committee (ATSC) is a common digital signal type used in the United States.
CzechNěco podstatného se musí změnit, pokud chceme vidět běžný přístup do vesmíru během našeho života.
Something fundamental has to change if we are to see common access to space in our lifetime.
Czech. - Jedná se o běžný severský přístup, který je stručný, ale jde přímo k věci.
Member of the Commission. - It is a normal Nordic approach: rather short but straight to the point.
CzechKaždý si je velmi dobře vědom toho, že nyní se nejedná o běžný pokles hospodářské aktivity.
Everybody is very well aware that we are not dealing with an ordinary fall off in economic activity.
CzechBěžný disk používá k uspořádávání dat primární oddíly, rozšířené oddíly a logické jednotky.
Базові диски використовують первинні розділи, розширені розділи та логічні диски для впорядкування даних.
CzechRozhodnutí Evropské unie přímo ovlivňují běžný život občanů.
The decisions made by the European Union have a direct influence on the daily lives of citizens.
CzechMůj displej je menší než běžný monitor, a proto je také menší vše, co se na něm zobrazuje.
My screen is smaller than a typical monitor, which means that everything that appears on it is smaller too.
CzechRozšířený oddíl umožňuje obejít limit počtu primárních oddílů, které může mít běžný disk.
An extended partition is a way to get around a limit on the number of primary partitions a basic disk can have.
CzechPaní předsedající, pro Parlament se nejedná o běžný den.
Madam President, this is no ordinary day for Parliament.
CzechBěžný občan nebude rozumět, co to vlastně znamená.
No ordinary citizen will understand what that actually means.
CzechMůžeme vidět nedostatky, které se skrývají za pravidly a kterým běžný občan jen s obtížemi porozumí.
We can see the shortcomings that are hidden behind rules which ordinary citizens find difficult to understand.
CzechTakže vám ukážu pětiletého, jenž řeší běžný úkol, kterému říkáme úloha nepravdivého přesvědčení.
So I'm going to show you a five-year-old who is getting a standard kind of puzzle that we call the false belief task.