česko-anglicko překlad pro "běžící"

CS

"běžící" anglický překlad

volume_up
běžící {příd. jm. m.}
EN
CS

běžící {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
běžící (také: probíhající, proudící, průběžný)
Zavřete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.
Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
Ukončete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.
Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
That's the line running.

Příklady použití pro "běžící" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZavřete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.
Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
CzechUkončete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.
Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.
CzechTaké se můžete sami aktivně zajímat o to, do které jiné běžící studie byste mohli být zařazeni.
You can also actively inquire about an ongoing study suitable for you.
CzechTady je běžící linka.
CzechNěkteré programy, například hry běžící v režimu celé obrazovky, nemusí být zachyceny správně nebo zachycená data nemusí obsahovat podstatné informace.
Some programs, like a full-screen game, might not be captured accurately or might not provide useful details to a support professional.
CzechRostoucí počty lidí uznávají, že pro únik z hospodářské krize je nutná čerstvá hnací síla a motor běžící na nových organizačních zásadách.
Increasing numbers of people are recognising that, in order to emerge from the global crisis, a fresh driving force is necessary, with an engine running on new organisational principles.