česko-anglicko překlad pro "bývalý"

CS

"bývalý" anglický překlad

volume_up
bývalý {příd. jm. m.}
volume_up
bývalý {příd. jm.}
EN
CS

bývalý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
1. generál
Chci zdůraznit, že bývalý zpravodaj Zoran Thaler odvedl vynikající práci.
I want to emphasise that the former rapporteur, Zoran Thaler, did an excellent job.
Pachatel, sedmnáctiletý bývalý student této školy, později spáchal sebevraždu.
The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide.
Jakožto bývalý železniční zaměstnanec jsem byl přímým svědkem těchto změn.
As a former railway employee, I have experienced the changes myself.
V tomto ohledu není doba, v níž žijeme, žádnou výjimkou, i když je pravdou, že současné otázky jsou rozmanitější, než bývaly v minulosti.
In this respect the time we live in is not an exception, although it is true that today's issues are more varied than they used to be in the past.
Už válka, kterou v Afghánistánu vedl kdysi bývalý Sovětský svaz, prokázala, že tuto zemi nelze stabilizovat, neřku-li ovládat, preferováním vojenských akcí.
The war waged in the past in Afghanistan by the former Soviet Union proved that this country cannot be stabilised, let alone governed, by military means.
bývalý (také: pozdní, zpožděný)
volume_up
late {příd. jm.}
Pachatel, sedmnáctiletý bývalý student této školy, později spáchal sebevraždu.
The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide.
bývalý (také: dávný, někdejší)
bývalý (také: předchozí)
volume_up
whilom {příd. jm.}
bývalý (také: minulý, uplynulý)
volume_up
bypast {příd. jm.}
bývalý
2. zastarale
bývalý

Příklady použití pro "bývalý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNáš bývalý kolega poslanec Otto von Habsburg dnes oslavuje své 96. narozeniny.
Our former fellow Member Otto von Habsburg is celebrating his 96th birthday today.
CzechVšechno tohle by bývaly byly dobré nápady, ale setřičky o tomhle neměly tušení.
All of these would have been great things to do, and my nurses had no idea.
CzechTato pomoc musí zahrnovat i pomoc, o kterou požádal Parlament bývalý předseda vlády.
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
CzechJako bývalý komisař pro energetiku samozřejmě ví o naší strategii všechno.
As a former Commissioner for energy, he naturally knows all about our strategy.
CzechJistě jste s touto větou frází obeznámen, použil ji váš bývalý věhlasný vůdce.
You must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
CzechTato metoda bude navíc rozšířena i na bývalý pilíř spravedlnosti a vnitřních věcí.
Furthermore, that method will be extended to the former Justice and Home Affairs pillar.
CzechChci zdůraznit, že bývalý zpravodaj Zoran Thaler odvedl vynikající práci.
I want to emphasise that the former rapporteur, Zoran Thaler, did an excellent job.
CzechPachatel, sedmnáctiletý bývalý student této školy, později spáchal sebevraždu.
The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide.
CzechJakožto bývalý železniční zaměstnanec jsem byl přímým svědkem těchto změn.
As a former railway employee, I have experienced the changes myself.
CzechJedním z nich je skutečnost, že bývalý zpravodaj tuto zprávu zpožďoval.
One of them is the fact that the former rapporteur delayed the report.
CzechA samozřejmě předseda Evropské komise, pan Barroso, je bývalý maoista.
And, of course, the President of the European Commission, Mr Barroso, is a former Maoist.
CzechKoneckonců bývaly časy, kdy dokázali zemědělci velmi dobře přežít z toho, co vyprodukovali.
After all, there was a time when farmers could make a very good living from their produce.
CzechBývalý premiér Šeich Hasina byl propuštěn z humanitárních důvodů.
Ex-Prime Minister Sheikh Hasina has been released on humanitarian grounds.
CzechGenerálním ředitelem WTO je bývalý komisař pro obchod Pascal Lamy.
The Director-General of the WTO is former trade Commissioner Pascal Lamy.
CzechBývalý ministr George Thomson zemřel minulý týden ve věku 87 let.
A former minister George Thomson passed away last week at the age of 87.
CzechAIDS a HIV bývaly v tisku náplní hororových příběhů ze života.
AIDS and HIV were once the stuff of real-life horror stories in the press.
CzechSpadla mi čelist, a když jsem se vzpamatoval, řekl jsem: "Chci ty, které bývaly ty jediné dostupné."
You want boot cut, you want tapered, blah blah blah ..." On and on he went.
CzechMusíme uznat, že bývaly doby, kdy proevropské hnutí mělo srdce a ducha.
We must recognise that there was once a time when the pro-European movement had a heart and soul.
CzechJako bývalý člen Parlamentu vím, že Parlament je a vždy bude domovem pro demokracii.
As a former Member of Parliament, I know that Parliament is, and always will be, the home of democracy.
CzechNa závěr bych chtěl říct, že jako bývalý novinář jsem Balkán mnohokrát navštívil.
I should like to finish off by saying that, as an ex-journalist, I have travelled to the Balkans many times.